Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Działania w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

 

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „ Nowoczesna szkoła” I sem. 2019/20

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu                                        „ Nowoczesna szkoła”

Iwona Zych – Żak

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VII ab

  Wtorek – godz. 7.25 – 8.10

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VI ab

Czwartek – godz. 7.25 – 8.10

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w klasach V ab

Piątek – godz. 7.25 – 8.10

Sylwia Woźniczka

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VIII ab

Czwartek –  godz. 7.25 – 8.10

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VI ab

Piątek – godz. 7.25 – 8.10

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasie IV a

Poniedziałek – godz. 7.25 – 8.10

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach VII ab

Wtorek – godz. 7.25 -8.10

Teresa Kseń

Zajęcia rozwijające z przyrody – klasa V b, VI b

Piątek – 13.00 – 13.45 , 13.55 – 14.40

Anna Jaworska

Zajęcia rozwijające z przyrody – klasa VII ab, VIII ab

Sobota –  8.00 – 8.45, 8.55 – 9.40

Marta Golonka

zajęcia rozwijające z przyrody – klasa V a, VI a

Wtorek – 13.55 – 14.4

Wtorek  – 7.25 – 8.10

 

 

Katarzyna Kopeć

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w klasach V ab

Wtorek  – 13.55 – 14.40

                   Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w klasie  VIII a

Środa – 7.25 – 8.10

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w klasie VIII b

Piątek  – 7.25 – 8.10

Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach V ab

Czwartek – 13.00 – 13.45

Justyna Gumuła

Zajęcia dydaktyczno –  wyrównawcze z matematyki w klasach VII ab

Piatek – godz. 7.25 – 8.10

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki w klasie IV a

Piątek –  godz. 13.00 – 13.45

Zajęcia rozwijające z matematyki w klasach VI ab

Wtorek – godz. 7.25 – 8.10

Sławomir Cudny

Zajęcia rozwijające z informatyki/robotyki w klasach VII ab

Sobota – godz.8.15 – 9.00, 9.15 – 10.00

Zajęcia rozwijające z informatyki/ robotyki w klasach IV ab, V ab

Sobota – godz. 10.15 – 11.00, 11.15 – 12.00

Zajęcia rozwijające z informatyki/ informatyki w klasach V ab, VI ab

sobota –  godz. 12.15 – 13.00, 13.15 – 14.00

Katarzyna Cudna

Terapia pedagogiczna w klasie IV a

Środa – godz. 7.25 – 8.10

Terapia pedagogiczna w klasie VII b

Piątek – godz. 7.25 – 8.10

 

Edyta Świąder

Terapia pedagogiczna w klasach V ab

Wtorek – godz. 13.00 – 13.45

Terapia Pedagogiczna w klasie VI b

Czwartek – godz. 7.25 – 8.10

Jolanta Legawiec

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasie  VII b

Poniedziałek –  godz. 7.25 – 8.10

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasie VI a

Środa –  godz. 7.25 – 8.10

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasie VI b

Środa – godz. 13.55 – 14.40

Barbara Kondek

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasie V b

Wtorek – godz. 7.25 – 8.10

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasie V a

Czwartek – godz. 7.25 – 8.18

Dorota Sosin

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasie III a

Środa  – godz. 13.00 – 13.45

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w klasie II a

Czwartek – godz. 13.00 – 13.45

Dorota Sosin

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy w klasie III a

 Poniedziałek – godz. 13.00 – 13.45 i 13.55 – 14.40

 

 

 

 

Anita Mazur

Terapia logopedyczna

Poniedziałek – godz. 11.55 – 12.40, 13.00 – 13.45, 13.55 – 14.40, 14.40 – 15.25.

Wtorek –  godz. 13.55 – 14.40

Środa – godz. 8.15 – 9.00, 11.55 – 12.40, 13.00 – 13.45

Piątek – godz. 11.55 – 12.40, 13.00 – 13.45

Małgorzata Król

Rewalidacja

Wtorek – godz. 11.55 – 12.40 ( 2 razy w miesiącu)

Marta Golonka

Rewalidacja

Czwartek – godz. 7.25 – 8.10 ( 2 razy w miesiącu)

Piątek – godz. 7.25 – 8.10 ( 2 razy w miesiącu)

Piątek – godz. 13.55 – 14.40 ( 2 razy w miesiącu)

Wiesława Ptak

Integracja sensoryczna

Wtorek – godz. 8.15 – 9.00, 13.00 – 13.45, 13.55 – 12.40

Środa – godz. 7.15 – 8.00, 11.55 – 12.40

Czwartek – godz. 7.15 – 8.00, 8.15 – 9.00, 11.00 – 11.45, 13.00 – 13.45

Piątek – godz. 13.00 – 13.45

Stanisław Stańczyk

Terapia biofeedback – treningi ustalane indywidualnie

 

 

Terapia Biofeedback EEG
            • Prowadzenie: Stanisław Stańczyk. Terminy zajęć są ustalane indywidualnie, pod numerem tel.: 413765432
             Trening Biofeedback jest to metoda terapii, polegająca na podawaniu pacjentowi sygnałów zwrotnych o zmianach stanu fizjologicznego jego organizmu, dzięki czemu może on nauczyć się świadomie modyfikować funkcje, które normalnie nie są kontrolowane świadomie, w tym wypadku będą to fale mózgowe. Podczas treningu stymulowana będzie (wzmacniana lub tłumiona) aktywność fal mózgowych w całym spektrum od fal Delta przez Theta, Alfa, Smr, do Beta.Treningi przeprowadzane będą przy uzyciu sprzętu polskiej firmy ELMIKO MEDICAL.
             W ramach projektu, dla każdego ucznia zostaną wykonane min. trzykrotnie badania qEEG (diagnostyczne, kontrolne i końcowe) oraz min. dwa cykle treningowe (15-20 sesji 45 min./cykl) Ilość i długość rund treningowych w każdej sesji uwarunkowana będzie od stanem psychofizycznym ucznia w czasie treningu.

       

       

      Harmonogram:

      Poniedziałek

       7.30 – 8.15

      10:05 – 10:50
      11:00 – 11:45

      14:40 – 15:25

      Wtorek

      07:30 – 08:15
      10:00 – 13:00

      13:45 – 15:15

      Środa

      07:30 – 08:15
      09:10 – 09:55
      11:55 – 12:40
      13:45 – 16:00

      16:30 – 18:00

      Czwartek

      07:15 – 08:00
      09:00 – 10:30
      11:00 – 11:45

      13:45 – 15:15

      Piątek

      07:30 – 08:15
      09:00 – 14:30
      Sobo
    • 8.15-15.00
    Zajęcia rozwijające z informatyki

    Harmonogram zajęć

    • Zajęcia rozwijające z informatyki – grupa 1 (RI1) – Sławomir Cudny

    Sobota – 8.15 – 10.00

    • Zajęcia rozwijające z informatyki – grupa 2 ( RI2) – Sławomir Cudny

    Sobota  – 10.15 – 12.00

    • Zajęcia rozwijające z informatyki – grupa 3 ( RI3 ) – Sławomir Cudny

    Sobota – 12.15 – 14.00

     

    Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 uczniów.
    Zajęcia prowadzić będzie 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pacanowie,
    W programie zajęć m.in:

    Moduł I   (XI.2018-VI.2019)

    • Wstęp do algorytmiki
    • Programowanie w środowisku Scratch
    • Podstawy programowania robotów mBoot w środowisku mBlock

    Moduł II   (IX.2019-III.2020)

    • Podstawy programowania  w języku C++
    • Podstawy programowania  kontrolerów Arduino
    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

    Harmonogram zajęć

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 1 (WA1) – Sylwia Woźniczka

    Środa – 7.25 – 8.10

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 2 (WA2) –Sylwia Woźniczka

    Poniedziałek – 13.55 – 14.40

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 3 ( WA3) – Iwona Zych – Żak

    Piątek – 7.25 – 8.10

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 4 ( WA4) – Iwona Zych – Żak

    Poniedziałek  – 13.55 – 14.40

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 5 ( WA5) –          Iwona Zych – Żak
     Wtorek – 7.25 – 8.10

    Planowane jest utworzenie 5 grup po 8 uczniów w klasach IV – VII. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pacanowie.  

    Zajęcia mają na celu pomóc uczniom w uzyskaniu lepszych wyników w nauce, utrwaleniu zdobytych wcześniej wiadomości w zakresie języka oraz w niwelowaniu deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur leksykalno-gramatycznych.  

    Podczas zajęć będą wykorzystywane nowoczesne technologie TIK, metody audiowizualne, gry językowe, piosenki, itp. 

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

    Harmonogram zajęć:

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 1 (WM1) – Katarzyna Kopeć

    Poniedziałek – 7.25 – 8.10

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 2 (WM2) – Katarzyna Kopeć

    Wtorek – 7.25 – 8.10

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 3 (WM3) – Justyna Gumuła

    Piątek – 7.25 – 8.10

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 4 (WM4) – Justyna Gumuła

    Poniedziałek – 7.25 – 8.10

    • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 5 ( WM5) – Krystyna Gawłowska

    Poniedziałek – 13.55 – 14.40

     

     

     

    Planowane jest utworzenie 5 grup po 8 uczniów. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

    Celem zajęć jest wzrost umiejętności kluczowych, eliminowanie trudności w nauce, uzupełnianie braków wiedzy, zwiększenie zaufania we własne siły poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem programu GeoGebra, zasobów edukacyjnych dostępnych na platformach internetowych (m. in. Scholaris, LearningApss, Khan Academy, Matzoo) oraz poprzez gry i zabawy edukacyjne.

    Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

    Harmonogram zajęć

    • Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – grupa 1 (RA1) – Sylwia Woźniczka

    Wtorek – 7.25 – 8.10

    • Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – grupa 2 (RA2) – Sylwia Woźniczka

    Czwartek – 7.25 – 8.10

     

     

     

    Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 osób z klas VIII i III gimnazjum.  

    Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w Pacanowie.  

    Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim, kulturą krajów anglojęzycznych, wzbogacaniem słownictwa i poszerzaniem poznanych struktur gramatycznych.  

    Podczas zajęć będą wykorzystywane nowoczesne technologie TIK (aplikacje do nauki języka), metody audiowizualne, metody komunikacyjne, gry językowe, itp.  

    Zajęcia rozwijające z matematyki

    Harmonogram zajęć:

    • Zajęcia rozwijające z matematyki – grupa 1 (RM1) – Katarzyna Kopeć

    Środa – 13.55 – 14.40

    • Zajęcia rozwijające z matematyki – grupa 2 (RM2) – Justyna Gumuła

    Czwartek – 7.25 – 8.10

    Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 uczniów. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele matematyki  Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

    Moduły zajęć w programie:

    1. Matematyka wokół nas m.in:
     – na co dzień
     – w przyrodzie
     – w sztuce
     – w muzyce
    2. Niestandardowe metody liczenia m.in.
     – szybkie sposoby mnożenia na palcach
     – mnożenie „po japońsku”
    3. Odlotowe figury m. in:
     – koła w narożach
     – matematyka pod nogami
     – parkietaże
    4. Zadania i zagadki logiczne
    5. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
    Zajęcia rozwijające z przyrody

    Harmonogram zajęć:

    • Zajęcia rozwijające z przyrody – grupa 1 ( RP1) – Teresa Kseń

    Środa-13.55-14.40

    Piątek – 13.55 – 14.40

    • Zajęcia rozwijające z przyrody – grupa 2 (RP2) – Marta Golonka

    Piątek – 13.00 – 13.45 i  13.55-14.40

    • Zajęcia rozwijające z przyrody – grupa 3 ( RP3) – Anna Jaworska

    Sobota – 8.15 – 9.00  i 9.15 – 10.00 ( co drugi tydzień )

     

    ——————————————————————————————————

     

    Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 osób. Zajęcia prowadzić będzie 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

     

     Moduły zajęć w programie: 

    • Niewidoczne staje się widoczne  
    • Anatomia w pigułce 
    • Świat pod stopami 
    • Co w trawie piszczy 
    • Z głową w chmurach 
    • Niezwykłe H2O 
    • Uczeń odkrywca 
    Wyjazd edukacyjny

    W wyjeździe edukacyjnym do Centrum Nauki Kopernik będą mógł wziąć udział uczniowie uczęszczający na zajęcia rozwijające w ramach projektu.

    Zajecia stymulujące rozwój poznawczy

    Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci. 

    Planowane jest utworzenie 1 grupy obejmującej  3 osoby. 

    Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela  Szkoły Podstawowej w Pacanowie.   

    Są one skierowane do uczniów klas I-III. 

    Celem zajęć jest usprawnianie i rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań twórczych , rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego. 

    Moduły zajęć  w programie: 

    1. Usprawnianie funkcji poznawczych:

    – sprawności manualnej i grafomotorycznej,                                                                                                   

    – funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej      

      -funkcji słuchowej,                                                                                                                                                                 

      – koncentracji uwagi i pamięci. 

    1. Usprawnianie funkcji poznawczych nakierowanych na rozwijanie czytania, pisania i liczenia: – sprawności manualnej i grafomotorycznej,                                                                                                                                                   – funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowej,                                                                                                                 – koncentracji uwagi i pamięci.                                                                                                                                                                             – rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, 

    – ćwiczenia w czytaniu i pisaniu i liczeniu. 

    1. Usprawnianie funkcji poznawania świata i rozbudzanie zainteresowań: 

    – jak powstaje kolor… 

    – zabawy kolorami, 

    – w krainie papieru,  

    – jak powstaje książka… 

    – co mamy z owoców i warzyw… 

    – jak powstaje film… 

    – w krainie dźwięków. 

    Zajęcia logopedyczne

    Zajęcia logopedyczne mają  na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona jest wywiadem, obserwacją oraz przeprowadzeniem specjalistycznych testów. Na tej podstawie logopeda stawia diagnozę i opracowuje program usprawniania wad wymowy 

    Harmonogram zajęć logopedycznych 

    Poniedziałek 

    Godz. 13.00-13.45 –  

    Godz. 13.55 – 14.40 –  

    Wtorek 

    Godz. 13.00-13.45 –   

    Godz. 13.55-14.40 –  

    Środa 

    Godz. 13.00 – 13.45 –  

    Godz. 13.55-14.40 –  

    Czwartek 

    Godz. 13.00-13.45 –  

    Godz. 13.55-14.40 –   

    Piątek 

    Godz. 13.00 – 13.45  

    Godz. 13.55 – 14.40   

     

     

    Zajęcia rewalidacyjne

    Harmonogram zajęć rewalidacyjnych: Marta Golonka – poniedziałek 7:25 – 8:10 wtorek – 13:55 – 14:40 Małgorzata Król – środa 11:55 – 12:40

    Celem zajęć rewalidacyjnych jest stawianie na mocne strony dziecka oraz szukanie tego, co w nim najlepsze. Kierunki oddziaływań rewalidacyjnych: – maksymalne usprawnianie, rozwijanie tych wszystkich funkcji psychicznych i fizycznych, które są najsilniejsze i najmniej zaburzone, – optymalne korygowanie funkcji zaburzonych, – kompensowanie, czyli wyrównywanie przez zastępowanie, – dynamizowanie rozwoju.

    Terapia integracji sensoryczno-motorycznej

    Działania w ramach projektu

    Integracja sensoryczno-motoryczna

    Terapia integracji sensoryczno-motorycznej ma formę ukierunkowanych ćwiczeń i zabawy. Zadaniem terapii jest dostarczenie dziecku właściwych doświadczeń ruchowych i bodźców sensorycznych pozwalających mu na wykształcenie zachowań adaptacyjnych takich jak: odpowiednia reakcja czy celowe działanie. Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej Sali SI. Są to zajęcia indywidualne, ich celem jest:

    * Ocena rozwoju procesów przetwarzania sensomotorycznego.

    * Usprawnianie układów zmysłowych i korygowanie dysfunkcji w rozwoju planowania motorycznego.

    * Re-diagnoza po kilku miesiącach zajęć terapeutycznych.

    Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły 730-1430. Czas zajęć jest elastyczny ( godziny mogą się zmieniać) i dostosowany do planu danej klasy.

    Harmonogram zajęć terapeutycznych:

    Klasa I – środa, czwartek

    Klasa II – poniedziałek, wtorek, środa

    Klasa III – środa, czwartek, piątek

    Klasa IV b – poniedziałek

    Klasa V a – piątek

    Klasa V b – czwartek

    Prowadzenie: Wiesława Ptak, tel. 888 507 571

    Zajecia korekcyjno-kompensacyjne

    W Szkole Podstawowej w Pacanowie  zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne realizowane są  w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla III grup uczniów klas IV-VI na podstawie programu terapeutycznego „Ortograffiti” . Są one przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, u których stwierdzono trudności w nauce czytania i pisania – spowodowane przez dysfunkcje w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, atakże z zaburzeniami koncentracji uwagi albo zaburzeniami pamięci. Tematy zajęć oraz plan pracy zostały opracowane w oparciu o program terapeutyczny „Ortograffiti”. Jest to Ogólnopolski Program Edukacyjno – Terapeutyczny rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Nasza praca opiera się głównie na serii zeszytów ćwiczeń Wydawnictwa Pedagogicznego Operon. Staramy się, aby na zajęciach panowała miła atmosfera, więc jeśli tylko trzeba, pomagamy sobie wzajemnie. Chcąc uzyskać lepsze efekty – samodzielnie pracujemy w domu. Wtedy ważną rolę odgrywają rodzice, którzy wspierają swoje dziecko i zachęcają je do systematycznej pracy. 

    Terapia pedagogiczna

    Harmonogram zajęć:

    • Terapia pedagogiczna – grupa 1  (T1) – Edyta Świąder

    Czwartek – 7.25 – 8.10

    • Terapia pedagogiczna – grupa 2 ( T2) – Edyta Świąder

    Poniedziałek – 13.55 – 14.40

    • Terapia pedagogiczna – grupa 3 (T3) – Katarzyna Cudna

    Czwartek  – 7.25 – 8.10

    • Terapia pedagogiczna – grupa 4 (T4) – Katarzyna Cudna

    Wtorek – 7.25 – 8.10

     

     

    Planowane jest utworzenie 4 grup po 5 osób. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele – terapeuci pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

    Celem zajęć jest:

    • Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
    • Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale ortograficznym.
    • Praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości.
    • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
    • Niwelowanie napięć emocjonalnych.
    • Stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesu.
    • Doskonalenie umiejętności szkolnych i wyrównywanie braków w wiadomościach.

    Archiwum wpisów z projektu „Nowoczesna szkoła”

    Zakończenie projektu „Nowoczesna szkoła”

           Z dniem 31.12.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie zakończyła realizację projektu „ Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota...

    Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Nowoczesna szkoła”

    Aktualny regulamin rekrutacji do pobrania ...

    Zawieszenie zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

      Od dnia 12 marca w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych zawieszona została również realizacja zajęć w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła" Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w...

    Nowoczesna Szkoła -semestr trzeci

    Od września br. w naszej szkole, kontynuowany jest projekt "Nowoczesna Szkoła", w ramach którego odbywa się szereg zajęć rozwijających zainteresowania, dydaktyczno-wyrównawczych oraz terapeutycznych. Uczestniczy w nim 161 uczniów. Miesięcznie realizowane są 43 godziny...

    Wyjazd edukacyjny

    Dziś odbył się kolejny wyjazd edukacyjny w ramach projektu "Nowoczesna Szkoła". Tym razem byliśmy w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach.Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła"Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach...

    Europe Code Week

    W ramach Europe Code Week 2019, w całej Europie przez najbliższe dwa tygodnie odbywać się będą wydarzenia związane z promowaniem kodowania. W Polsce zgłoszono największą ich ilość z krajów Unii Europejskiej. W naszej placówce, w ramach tygodnia kodowania rozpoczął się...

    Wycieczka do Bałtowa

    W tym roku szkolnym, podobnie jak w ubiegłym, uczniowie naszej szkoły mają możliwość uczestniczyć dalej w zajęciach, organizowanych w ramach projektu Nowoczesna Szkoła. Jednakże projekt, to nie tylko nauka, ale również miła zabawa i przygoda, co pokazują wyjazdy...

    Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „ Nowoczesna szkoła” w I sem. 2019/20

    Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu „ Nowoczesna szkoła” Iwona Zych - Żak Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VII ab Wtorek – godz. 7.25 – 8.10 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego w klasach VI ab Czwartek...

    O projekcie „Nowoczesna Szkoła”

    Artykuły prasowe z informacjami o realizacji  projektu "Nowoczesna Szkoła " opublikowane zostały na: Portalu informacyjnym (www.pacanow.online) http://pacanow.online/nowoczesna-szkola-2/ http://pacanow.online/przyszlosc-pacanowa/...

    Nowoczesna Szkoła

    Od listopada ub. roku Szkoła Podstawowa w Pacanowie realizuje projekt “Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dzięki temu możliwe było doposażenie szkolnych pracowni m.in. w...

    ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 20.000 ZŁ NETTO

      Zamawiający:   GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE   NIP: 6551774893 REGON: 000592578 PKD: P.85.20.Z - Szkoły podstawowe Adres siedziby: Ulica: Karska Nr budynku: 3 Nr lokalu: Kod pocztowy: 28-133 Miejscowość: Pacanów Kraj:...

    Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Metoda eksperymentu w praktyce szkolnej”

    W ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła” odbyło się kolejne szkolenie części kadry pedagogicznej. Uczestnicy poznali wiele technik i metod, które pozwolą efektownie i efektywnie przekazywać wiedzę, wzbudzając w uczniach ciekawość świata. Metoda eksperymentu...

    Terapia integracji sensoryczno-motorycznej

    Integracja sensoryczna to neurologiczny proces, w którym dochodzi do organizacji naszych wrażeń sensorycznych, abyśmy mogli poprawnie funkcjonować w codziennym życiu i uczyć się rzeczy nowych. Zazwyczaj nasz mózg otrzymuje informacje z otoczenia lub naszego ciała,...

    Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI

    W Szkole Podstawowej w Pacanowie  zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne realizowane są  w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej z trzech grup uczniów klas IV-VI na podstawie programu terapeutycznego „Ortograffiti” . Są one przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, u...

    Roboty ruszyły w trasę

    Roboty ruszyły w trasę Zajęcia rozwijające z programowania i robotyki wkroczyły w nową fazę. Po zakończeniu cyklu zajęć związanych z programowaniem w środowisku Scratch przyszedł czas na programowanie robotów mBot. Przejście z jednego typu programowania na drugi nie...

    „Nowoczesna Szkoła”

    „Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowany od listopada 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły...

    Zajęcia wyrównawcze dla klas gimnazjum i klasy 8a w ramach projektu Nowoczesna Szkoła

    W ramach projektu Nowoczesna Szkoła odbywają się zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 8a oraz 3abG. Podczas zajęć uczniowie niwelują braki wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania działań na liczbach,procentach, potęgach i pierwiastkach i wyrażeniach...

    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

      Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego są organizowane dla klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych. Podczas zajęć niwelowane są deficyty wiedzy z zakresu słownictwa i gramatyki. Uczniowie wykorzystują platformy edukacyjne takie jak:...

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas czwartych

    Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas czwartych w ramach projektu “Nowoczesna szkoła” odbywają się w poniedziałki na siódmej godzinie lekcyjnej. W ramach zajęć ćwiczymy znajomość tabliczki mnożenia, wykonywanie działań pamięciowych na liczbach...

    Zajęcia rozwijające z przyrody – gr. II

    W zajęciach biorą udział uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Na podstawie przeprowadzanych obserwacji i doświadczeń poznają procesy biologiczne i chemiczne zachodzące w środowisku i w organizmach. Potrafią identyfikować skład powietrza,...

    Terapia pedagogiczna – grupa III i IV

    Uczniowie klasy szóstej i siódmej uczestniczący w zajęciach terapii pedagogicznej w pierwszym etapie przypominali i powtarzali podstawowe zasady ortograficzne. Doskonalili umiejętność praktycznego wykorzystania reguł pisowni w różnorodny sposób: rozwiązywali rebusy,...

    Zajęcia rozwijające z matematyki – grupa 1

    Zajecia rozwijające z przyrody

    Zajęcia rozwijające z przyrody – Grupa I, tworzą ją uczniowie klasy IVb i Vb. Wykonywali na nich doświadczenia i eksperymenty. Na zajęciach realizowane były tematy min. dotyczące gleby, powietrza, ciśnienia. Uczniowie oglądali i samodzielne robili  preparaty...

    Szkolenie dla nauczycieli

    Projekt „Nowoczesna szkoła” to nie tylko zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, pomagające im wyrównać braki, dodatkowa pomoc psychologiczna – pedagogiczna i nowoczesny sprzęt dla szkoły, ale także szkolenia dla kadry pedagogicznej. Pierwsze z nich dotyczące...

    Zajęcia informatyka – robotyka

    Zajęcia informatyki – robotyki w ostatnim okresie poświęcone były algorytmice i programowaniu. Jako środowisko programistyczne używany był Scratch, a zadania do zrealizowania dostosowane były do poziomu wiekowego poszczególnych grup. W trakcie zajęć układane były...

    Usługa wsparcia w zarządzaniu projektem „Nowoczesna szkoła”

    Zamawiający:   GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE  NIP: 6551774893  REGON: 000592578  PKD: P.85.20.Z - Szkoły podstawowe  Adres siedziby:  Ulica: Karska  Nr budynku: 3  Nr lokalu:  Kod...

    Harmonogram zajęć w projekcie „Nowoczesna Szkoła”

    Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła"  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Szkole Podstawowe im. K. Makuszyńskiego  w Pacanowie   Zajęcia...

    “Nowoczesna Szkoła” wystartowała

    Realizowany w pacanowskiej placówce oświatowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projekt “Nowoczesna Szkoła”, nabiera rozpędu.

    „Nowoczesna Szkoła” – spotkanie organizacyjne z rodzicami

    W dniu 22.10.2018 r. w Szkole Podstawowej w Pacanowie odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów,  celem którego było omówienie  realizacji projektu  dofinansowanego z Funduszy Europejskich „ Nowoczesna Szkoła”.  Pani Małgorzata Stańczyk...

    Spotkanie z rodzicami 22.10.2018

    W najbliższy poniedziałek 22.10.2018 r. w świetlicy szkolnej o godz.16.00 odbędzie się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami wszystkich uczniów, podczas którego będą omawiane bardzo ważne kwestie dotyczące realizacji zajęć w ramach projektu „Nowoczesna...

    Rekrutacja do projektu „Nowoczesna szkoła”

    Rozpoczynamy rekrutację do projektu  „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na stronie projektu : http://sppacanow.nazwa.pl/site/rpo/  publikować będziemy...

    Biofeedback EEG

    Jednym z działań projektu  „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego jest wspomaganie uczniów przez terapię Biofeedback EEG. Od listopada br. prowadzone będą w...

    Podpisanie umowy na realizację projektu

    W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację projektu „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

    Aktualności z realizacji projektu:
    Zakończenie projektu „Nowoczesna szkoła”

    Zakończenie projektu „Nowoczesna szkoła”

           Z dniem 31.12.2020 r. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie zakończyła realizację projektu „ Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota...

    Zawieszenie zajęć w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

      Od dnia 12 marca w związku z zawieszeniem zajęć szkolnych zawieszona została również realizacja zajęć w ramach projektu "Nowoczesna szkoła" Archiwum wpisów w projekcie "Nowoczesna szkoła" Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej w...

     „Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota dofinansowania wynosi 576 182, 28 zł. Celem realizacji projektu jest podniesienie efektów kształcenia w Szkole Podstawowej w Pacanowie poprzez udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania, w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych , a także podczas zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wymienione zajęcia będą prowadzone innowacyjnymi, atrakcyjnymi dla uczniów metodami. Zapewnione są również szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
    Skip to content