Rekrutacja 2020, formularze rekrutacyjne …

————————————————————————

Statut Szkoły Podstawowej im.K.Makuszyńskiego w Pacanowie

(po zmianach dokonanych 10.02.2020 r)

Statut Szkoły Podstawowej im.K.Makuszyńskiego w Pacanowie dostępny jest pod pod niniejszym odnośnikiem

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Harmonogram spotkań z rodzicami dostepny jest po poniższym linkiem

Harmonogram spotkań z rodzicami

Ważne informacje dla rodziców

  1.  Ulegnie nieznacznej zmianie plan lekcji na II semestr dla niektórych klas. Aktualny plan będzie udostępniony rodzicom i uczniom pod koniec 2 tygodnia ferii.
  2. W szkolnej szatni rodzice mogą obecnie i przez pierwszy tydzień nauki po feriach odbierać pozostawione przez dzieci w szkole ubrania. Po tym terminie niezabrana odzież zostanie oddana do utylizacji.

Statut Szkoły Podstawowej im.K.Makuszyńskiego w Pacanowie

Statut Szkoły Podstawowej im.K.Makuszyńskiego w Pacanowie dostępny jest pod niniejszym odnośnikiem

Harmonogram zebrań rodziców Szkoły Podstawowej im.K.Makuszyńskiego w Pacanowie

Pod niniejszym odnośnikiem dostępny jest Harmonogram zebrań rodziców naszej szkoły.

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej im.K.Makuszyńskiego w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019

Klikając w następujący odnośnik zapoznacie się Państwo z terminami dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych (tzw. dni dyrektorskich) w roku szkolnym 2018/2019.

Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im.K.Makuszyńskiego w roku szkolnym 2018/2019

Pod niniejszym odnośnikiem można przeczytać Plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej naszej szkoły w roku szkolnym 2018/2019.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im.K.Makuszyńskiego na rok szkolny 2018/2019

Przedstawiamy Program Wychowawczo-Profilaktyczny naszej szkoły obowiązujący w roku szkolnym 2018/2019. Jest on dostępny po po kliknięciu w odnośnik.

Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/2019

W załączonym dokumencie znajduje się wykaz podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w roku szkolnym 2018/2019.

Szkolny zestaw programów nauczania w roku szkolnym 2018/2019

Pod następującym odnośnikiem można się zapoznać z programami nauczania z poszczególnych przedmiotów, obowiązującymi w naszej szkole w roku szkolnym 2018/2019.

Informacja o wyborze oferty na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Informujemy, że spośród nadesłanych 5 ofert, 2 nie spełniały warunków zapytania. Najniższą ofertę spełniającą warunki zapytania złożyła firma Books Spółka z o.o. 62-571 Stare Miasto Żychlin, ul. Tuliszkowska 14 D.Wartość zamówienia: 10 941,97 zł brutto.

Zamiast kwiatka niosę pomoc

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pacanowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc!” zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną. Proponujemy uczniom, aby świętując zakończenie roku szkolnego, zamiast kwiatów wręczyli swoim wychowawcom cegiełki na pomoc humanitarną! To świetna okazja, aby wesprzeć mieszkańców Somalii. Udział w akcji jest dobrowolny. Bez względu na fakt, czy uczeń weźmie w niej udział, prosimy wszystkich (szczególnie rodziców) o powstrzymanie się przed zakupem kwiatów czy słodyczy dla nauczycieli!!! Jako podziękowanie wystarczy szczere „dziękuję ”. Zakup cegiełki będzie natomiast wyrazem solidarności i empatii wobec potrzebujących.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Pacanowie

Ważna informacja dla rodziców na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i edukacji włączającej

W ramach projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnieniem edukacji włączającej” w szkołach i placówkach na terenie woj.świętokrzyskiego zostały utworzone punkty konsultacyjne, których celem jest pomoc rodzicom, nauczycielom w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczegółowe informacje na temat powyższych działań znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce Szkoły i organy prowadzące pod hasłem „Edukacja włączająca”: https://kuratorium.kielce.pl/pl/szkoly-i-organy-prowadzace/edukacja-wlaczajaca/

Zarządzenie wójta Gminy Pacanów w sprawie rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli

W niniejszym pliku  znajduje się Zarządzenie Wójta Gminy Pacanów w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów.

Przekaż 1% podatku na rzecz naszej szkoły

Zachęcamy wszystkich rodziców dzieci, uczęszczających do naszej szkoły, a także osoby sprzyjające naszej placówce oświatowej do przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy wizytówkę ze szczegółowymi danymi KRS i celu szczegółowego dotyczącymi wypełnienia odpowiednich rubryk formularza PIT-37 pozwalający na łatwe rozliczenie formularza PIT, tak aby pieniądze trafiły do naszej szkoły.

Poradnik szkolny dla rodziców

Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców opracowało Poradnik szkolny, w którym można dowiedzieć się o wielu ciekawych informacji, przeznaczonych właśnie dla rodziców uczniów, na przykład, co zrobić, aby moje dziecko zaczęło się uczyć. Zapraszamy do jego obejrzenia na stronie Stowarzyszenia pod linkiem Poradnik szkolny dla rodziców

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z instrukcją opisującą sposób pierwszego logowania się do dziennika elektronicznego.  Pierwsze logowanie do dziennika elektronicznego szkoły

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Prosimy o zapoznanie się ze Szkolnym Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Pełny tekst dokumentu dostępny pod linkiem Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce – na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce – na dzień złożenia wniosku, w
przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. W  odnośniku znajdziecie Państwo treść petycji wraz z uzasadnieniem.

Skip to content