Nauczanie hybrydowe

Procedura nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie obowiązująca od 26.04.2021 r.    Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego...

Dni wolne od zajęć lekcyjnych

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora  Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 20.04.2021r. Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.z 2017 r....

Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie szkoły od 1 września 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie z dnia 21.08.2020r. w wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie...
Skip to content