W dniach od 12 do 16 września 2022 r. w naszej szkole została przeprowadzona akcja „Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych” Celem działań informacyjno – edukacyjnych jest utrzymanie stabilnej sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju. Podczas realizacji korzystaliśmy z materiałów edukacyjnych przygotowanych przez MEN, GIS i organizacje pozarządowe oraz z atrakcyjnych pomysłów uczniów.

Akcja zaczęła się od informacji dotyczących chorób zakaźnych – wszyscy obejrzeli film edukacyjny, zapoznali się z czynnikami chorobotwórczymi, poznali ich budowę, drogi zakażeń i sposoby zapobiegania im. Następnie spotkali się z ratownikiem medycznym- absolwentem naszej szkoły, który bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy, zasadach higieny osobistej i bezpieczeństwie sanitarnym w grupie. W celu utrwalenia zachowań prozdrowotnych i uświadomienia odpowiedzialności za swoje zdrowie i innych odbyło się wiele zabaw ruchowych. Ostatni tzw. „biały dzień” był do tego idealną okazją. Uczniowie przebrani za personel medyczny propagowali zachowania zapobiegające chorobom zakaźnym.

 

 

 

Skip to content