Nr Trasa Orientacyjna odległość Czas przejazdu
TRASA I

DOWÓZ

Kurs Nr 1

(w okresie od 1.09.2022 r. do 27.01.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Zborówek Nowy – Biskupice – Zborówek – Książnice – Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 17 km 06.45-07.10
TRASA I

DOWÓZ

Kurs Nr 2

(w okresie od 1.09.2022 r. do 27.01.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Sroczków (Szumarka) – Kwasów – Sroczków, Pacanów (ul. Beszowska)-  Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 17 km 07:15-07:40
TRASA I

DOWÓZ

Kurs Nr 3

(w okresie od 1.09.2022 r. do 27.01.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Karsy Małe – Książnice – Karsy Duże – Słupia – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 11 km 07:45-08:10
TRASA I

DOWÓZ

Kurs Nr 1

(w okresie od 13.02.2023 r. do 23.06.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Pacanowie –Sroczków (Szumarka) – Kwasów – Sroczków – Pacanów (ul. Beszowska) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 17 km 06:45-07:10
TRASA I

DOWÓZ

Kurs Nr 2

(w okresie od 13.02.2023 r. do 23.06.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Zborówek Nowy – Biskupice – Zborówek – Książnice – Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 17 km 07:15-07:45
TRASA I

DOWÓZ

Kurs Nr 3

(w okresie od 13.02.2023 r. do 23.06.2023 r.

Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Karsy Małe – Książnice – Karsy Duże – Słupia – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 11 km 07:45– 08:10
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 1

(w okresie od 1.09.2022 r. do 27.01.2023 r.)

 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Książnice (młyn), Zborówek (Stary) – Biskupice – Zborówek Nowy – Sroczków – Kwasów – Sroczków (Szumarka) – Pacanów (ul. Beszowska) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 23 km 12:45-13:20
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 2

(w okresie od 1.09.2022 r. do 27.01.2023 r.)

 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Karsy Małe – Książnice (na dole) – Karsy Duże – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 11 km 13:20-13:50
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 3

(w okresie od 1.09.2022 r. do 27.01.2023 r.)

 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Książnice (młyn), Zborówek (Stary) – Biskupice – Zborówek Nowy – Sroczków – Kwasów – Sroczków (Szumarka) – Pacanów (ul. Beszowska) Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 23 km 13:50-14:20
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 4

(w okresie od 1.09.2022 r. do 27.01.2023 r.)

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Karsy Małe – Książnice (na dole) – Karsy Duże – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 11 km 14:20-14:45
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 5

(w okresie od 1.09.2022 r. do 27.01.2023 r.)

Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Karsy Małe – Książnice (na dole) – Karsy Duże – Słupia – Pacanów (ul. Beszowska) – Książnice (młyn) – Zborówek Stary – Biskupice – Zborówek Nowy – Sroczków – Kwasów – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 36 km 14:45–15:30
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 1

(w okresie od 13.02.2023 r. do 23.06.2023 r.)

 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Pacanów (ul. Beszowska)- Sroczków – Sroczków (Szumarka) – Kwasów – Sroczków – Zborówek Nowy – Biskupice – Zborówek (Stary) – Książnice (młyn), – Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 23 km 12:45-13:20
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 2

(w okresie od 13.02.2023 r. do 23.06.2023 r.)

 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Karsy Małe – Książnice (na dole) – Karsy Duże – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 11 km 13:20-13:50
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 3

(w okresie od 13.02.2023 r. do 23.06.2023 r.)

 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Pacanów (ul. Beszowska)- Sroczków – Sroczków (Szumarka) – Kwasów – Sroczków – Zborówek Nowy – Biskupice – Zborówek (Stary) – Książnice (młyn), – Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 23 km 13:50-14:20
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 4

(w okresie od 13.02.2023 r. do 23.06.2023 r.)

 

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Karsy Małe – Książnice (na dole) – Karsy Duże – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 11 km 14:20-14:45
TRASA I

ODWÓZ

Kurs Nr 5

(w okresie od 13.02.2023 r. do 23.06.2023 r.)

 

Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Karsy Małe – Książnice (na dole) – Karsy Duże – Słupia – Pacanów (ul. Beszowska) – Książnice (młyn) – Zborówek Stary – Biskupice – Zborówek Nowy – Sroczków – Kwasów – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 36 km 14:45-15:30
TRASA I RAZEM 149 km  
TRASA II

DOWÓZ

Kurs nr 1

Szkoła Podstawowa w Pacanowie – DK 79 – Wola Biechowska – Zołcza Ugory – Piestrzec (gm. Solec Zdrój) – Biechów – Samorządowe Przedszkole w Wójczy – Szkoła Podstawowa w Wójczy – Biechów – Wola Biechowska – Słupia – DK 73 – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 34 km 06:30-07:30
TRASA II

DOWÓZ

Kurs nr 2

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Chrzanów – Wójcza (Plebanka) – Wójeczka – Szkoła Podstawowa w Wójczy – Samorządowe Przedszkole w Wójczy – Wójcza – Chrzanów – Niegosławice – Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 16 km 07:35-08:10
TRASA II

ODWÓZ

Kurs nr 1

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie -Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Słupia – Wola Biechowska – Biechów – Samorządowe Przedszkole w Wójczy – Szkoła Podstawowa w Wójczy – Wójeczka – Szkoła Podstawowa w Wójczy  – Wójcza (Plebanka) – Chrzanów (remiza) – Szkoła Podstawowa w Wójczy – Samorządowe Przedszkole w Wójczy – Biechów – Zołcza Ugory – Piestrzec (gm. Solec-Zdrój) – Wola Biechowska – Samorządowe Przedszkole w Pacanowie 40 km 12:45–14:05
TRASA II

ODWÓZ

Kurs nr 2

Samorządowe Przedszkole w Pacanowie – Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Słupia – Wola Biechowska – Biechów – Szkoła Podstawowa w Wójczy – Wójcza (Plebanka) – Chrzanów – Niegosławice – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 21 km 14:10–14:40
TRASA II

ODWÓZ

Kurs nr 3

Szkoła Podstawowa w Pacanowie – Słupia – Niegosławice – Chrzanów – Wójcza (Plebanka) – Wójcza – Wójeczka – Biechów – Zołcza Ugory – Piestrzec (gm. Solec-Zdrój) – Wola Biechowska – Szkoła Podstawowa w Pacanowie 34 km 14:45–15:40
TRASA II RAZEM 145 km  

 

Skip to content