Ministerstwo Zdrowia działając na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych zwróciło się z prośbą o pomoc
w upowszechnieniu listu do rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych (w załączeniu) oraz dodatkowo poniższych informacji.

Skuteczność tej formy działań profilaktycznych, jaką stanowią szczepienia ochronne, zależy w dużej mierze od świadomości i zaangażowania rodziców oraz opiekunów dzieci, stąd inicjatywa skierowania listu bezpośrednio do nich.

Aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są dostępne w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy https://szczepienia.pzh.gov.pl/

Nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciw grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciw grypie dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach z tzw. wykazu leki 75+ lub wykazu leki ciąża+.

https://sppacanow.nazwa.pl/site/wp-content/uploads/2022/04/szczepienia.pdf

Skip to content