W połowie marca w klasach I-III odbył się konkurs pt: „Bezpieczeństwo w sieci” organizowany przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz współorganizatorów: Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku – Zdroju oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku–Zdroju, Komendę Powiatową Policji w Busku – Zdroju.

Konkurs miał na celu :

  1. rozwijanie wiedzy dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, praw każdego człowieka do prywatności oraz z ochrony danych osobowych;
  2. rozwijanie umiejętności korzystania z zasobów Internetu, wyszukiwania wartościowych treści;
  3. zapoznanie z przejawami cyberprzemocy i przestępstwami dokonywanymi w sieci z udziałem młodego człowieka oraz ich konsekwencjami.

W ramach rozpropagowania tematyki bezpieczeństwa w sieci wśród dzieci, przygotowano tablice informacyjne i przeprowadzono w klasach zajęcia profilaktyczne.

Do konkursu zostało zgłoszonych 15 prac plastycznych. W etapie szkolnym I miejsce zajęła uczennica klasy IIIb Kinga Reperowska i to jej praca reprezentowała Szkołę Podstawową w Pacanowie w etapie rejonowym.

Z pozostałych prac powstała piękna i wartościowa wystawa na korytarzu szkolnym. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu pomysłowych prac.

 

Skip to content