22.02.2022r. odbyło się spotkanie informacyjne dla szkół i placówek z terenu województwa świętokrzyskiego i małopolskiego nt. realizacji projektów Erasmus+ w czasie pandemii.
Zostaliśmy zaproszeni ( jako jedna z dwóch placówek z woj. świętokrzyskiego) do zaprezentowania  naszych projektów i doświadczenia w ich  realizacji.

PROGRAM

13:30–13:40

Otwarcie spotkania 

–      Kazimierz Mądzik, Świętokrzyski Kurator Oświaty

–      Mariusz Haba, Dyrektor Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

13:40–13:50

Krokiem wstępu (najbliższe terminy wnioskowania)

–      Agnieszka Hajduk, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

–      Piotr Zimoch, Kuratorium Oświaty w Kielcach

13:50–14:30

         

Doświadczenie przy realizacji mobilności zagranicznych w czasie pandemii

(przedstawienie projektu, relacja z mobilności, informacje nt. problemów i dylematów związanych z organizacją wyjazdu i w jaki sposób udało się to pokonać)

–      Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

–      Zespół Szkół nr 3 w Kielcach

–      Wielkopolska Wojewódzka Komenda OHP

–      Małopolska Wojewódzka Komenda OHP

14:30–15:00

Problemy natury finansowej podczas realizacji mobilności w czasie pandemii

Justyna Krześniak, ekspert Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności

15:00–15:10

Zamknięcie spotkania Przedstawiciele Regionalnych Punktów Informacyjnych

–      Agnieszka Hajduk, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie

–      Piotr Zimoch, Kuratorium Oświaty w Kielcach

Skip to content