Od dnia 21.02.2022r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej. Formularze rekrutacyjne dostępne są w sekretariacie lub do pobrania na stronie szkoły.

Zgłoszenie/wniosek należy dostarczyć w formie papierowej do sekretariatu szkoły, dołączając zdjęcie legitymacyjne dziecka (podpisane na odwrocie), do dnia 11.03.2022r.

Skip to content