ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2021 Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

Zainteresowanych składaniem ofert zapraszamy do zapoznania się z dokumentami zapytania, publikowanymi  na BIP szkoły pod adresem:  https://sppac.bip.gov.pl/aktualnosci/zaproszenie-do-skladania-ofert.html

Skip to content