Wpłaty na Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie prosimy dokonywać na numer konta:

21 85170007 0041 0400 3519 0001

 Składka na rok szkolny 2021/2022 wynosi 30 zł

(Prezydium Rady Rodziców)

Skip to content