W ramach wrześniowych działań projektowych uczniowie biorący w nim udział  mieli za zadanie  wykonać w grupach kilka zadań. Jednym z nich było stworzenie interesujących gier matematycznych. Wybrali ich tematy i  opracowali zasady. W ciągu kilku godzin powstało kilka bardzo ciekawych gier .

Kolejnym zadaniem było zorganizowanie dnia z Tabliczką Mnożenia. Akcja polegała na sprawdzeniu znajomości tabliczki mnożenia wśród dzieci, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły. Każdy uczestnik odpowiadając poprawnie na wszystkie działania otrzymywał tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia. Uczniowie mogli również zagrać w grę “Tabliczka Mnożenia”, której końcowym efektem było odkodowanie hasło do kuferka. Uczestnicy otrzymali plansze z niepełnym kodem QR. Rozwiązując zadania umieszczone przez nauczyciela na korytarzu lub w klasie, otrzymywali kolejne liczby do zamalowania odpowiednich pól, tak aby kod był możliwy do zeskanowania. Ta para, która jako pierwsza dobrze zamalowała wszystkie pola i kod dał się zeskanować, otrzymywała kod do kuferka, w którym znajdowała się nagroda niespodzianka.

Skip to content