Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

L.p   Termin
1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 1 września 2021
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021
3. Ferie zimowe 17- 30 stycznia 2022
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 19 kwietnia 2022
5. Egzamin ósmoklasisty 24 – 26 maja 2022
6.

 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 14.09.2021, 15.10.2021, 12.11.2021

02.05.2022, 24.05-26.05.2022 (egzamin ósmoklasisty),

17.06.2022

7. Ferie letnie 27 czerwca – 31 sierpnia 2022
8. I półrocze 01.09.2021 – 30.01.2022
9. II półrocze 31.01.2022 – 24.06.2022
10. Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych 24 czerwca 2022r.

 

 

  1. Godziny pracy biblioteki i czytelni
Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Biblioteka 8.00-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-14.00 7.30-12.00
Czytelnia j.w j.w j.w j.w j.w

 

2. Godziny pracy pedagoga

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Pedagog 09:00-12:00

13:00-13:55

09:10-10:50 8:00-12:00 12:55-13:55 10:00-13:00

 

 

3. Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Pielęgniarka szkolna 9:00-13:00

 

 

Skip to content