Zał. Nr 2
do Zarządzenia Dyrektora
 Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie
nr 11/2021 z dnia 11.05.2021r.

 

Procedura nauczania hybrydowego w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie obowiązująca od 17.05.2021 r.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

 

  1. Nauczanie hybrydowe polega na organizacji zajęć dla klas IV-VIII w taki sposób, że część uczniów pracuje stacjonarnie, a część zdalnie.

  2. W Szkole Podstawowej w Pacanowie od 17.05.2021r. będzie się ono odbywać się według następującego podziału:

             Od 17 maja 2021r.

  • stacjonarnie przez cały tydzień będą się uczyć uczniowie klas: IVa i Va,
  • uczniowie klas VIa i VIIa stacjonarnie przez trzy dni( poniedziałek – środa), kolejne dwa zdalnie,
  • uczniowie klas VIb i VII b trzy dni zdalnie ( poniedziałek – środa), kolejne dwa dni stacjonarnie.
  • Klasy VIIIab w tygodniu poprzedzającym egzamin uczą się tylko zdalnie.
  1. Plan zajęć odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym podczas nauczania zdalnego.

  2. Nauczanie w formie stacjonarnej odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
  3. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 15.00
  4. Dowóz funkcjonuje zgodnie z wrześniowym harmonogramem.

 

 

Skip to content