Procedura nauczania hybrydowego
w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
 obowiązująca od 26.04.2021 r.

 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19:

 

 1. Nauczanie hybrydowe polega na organizacji zajęć dla klas I-III w taki sposób, że część uczniów pracuje stacjonarnie, a część zdalnie.
 2. W Szkole Podstawowej w Pacanowie od 26.04.2021r. będzie się ono odbywać się według następującego podziału:
 • Dwa dni: 26-27.04 2021r. – stacjonarnie w szkole będą się uczyć uczniowie klas:
  I a i IIa, natomiast uczniowie klas II b i III a zdalnie.
 • Dwa dni: 28.04.2021- 29.04.2021r. stacjonarnie będą się uczyć uczniowie
   klas II b i III a,  klasy Ia i IIa zdalnie.
 • Podobny podział będzie obowiązywał w kolejnych tygodniach, o ile zostanie  przedłużony okres  nauczania hybrydowego, czyli naprzemiennie nauka stacjonarna
  2/3 dni i zdalna 2/3 dni dla każdej klasy.
 1. Praca z uczniami odbywać się będzie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
 2. Nauka w klasach pracujących zdalnie odbywać się będzie zgodnie z procedurą nauczania zdalnego.
 3. Nauczanie w formie stacjonarnej odbywać się będzie z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i zgodnie z procedurami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.
 4. Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7.00 do 14.00
Skip to content