Projekt „After school clubs to increase motivation and prevent dropout” administrowany przez Narodową Agencję Programu Erasmus – Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 28.02.2021r. dobiegł końca. 

W programie brały udział szkoły z Grecji, Turcji, Bułgarii, Litwy i Polski. Nasza szkoła w grudniu 2018r.  gościła uczniów i nauczyciel z pozostałych szkól partnerskich. Ponadto odbyły się jeszcze 3 mobilności do Grecji, Bułgarii i TurcjiW trakcie trwania projektu uczestnicy realizowali program związany z jego tematyką, czyli wzrostem motywacji wśród uczniów i zapobieganiem przedwczesnemu opuszczaniu szkoły oraz uczestniczyli w licznych warsztatach i zajęciach pozaszkolnych rozwijając swoje zainteresowania w wielu klubach np. fotograficznych, ekologicznych, teatralnych, plastycznych, rzeźbiarskich, sportowych oraz związanych z umiejętnościami ICT. Poznawali również kulturę i zwyczaje krajów partnerskich, integrowali się z młodzieżą z innych europejskich państw, doskonalili swoje umiejętności interpersonalne oraz praktyczną znajomość języka angielskiego.  

Pomimo trudności związanych z epidemią Covid 19, która uniemożliwiła partnerom odbycie ostatniej mobilności do Uteny, na Litwie, cele projektu zostały osiągnięte.  Ostatni etap współpracy odbywał się zdalnie. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w przedsięwzięciach organizowanych w szkołach partnerskich i zdalnie dzięki różnym platformom edukacyjnymKahootSocrative, Zoom, TeamsWordwall, Live worksheets, itp. Organizowali Europejski Dzień Języków przygotowując zakładki z motywacyjnymi cytatami, nagrania z życzeniami        i quizy językowe. Świętowali również Erasmus Days przygotowując prezentacje upowszechniające rezultaty projektu. 

24 lutego 2021r. odbyło się ostatnie wirtualne spotkanie uczniów i nauczycieli szkół partnerskich – łącznie około 40 osób. Program spotkania przygotowany przez szkołę w Bułgarii został podzielony na dwa etapy. Pierwsza część to dyskusja dotycząca wad i zalet zdalnego nauczania. Uczestnicy dzielili się swoimi doświadczeniami i odczuciami związanymi z uczeniem się jak również życiem codziennym w dobie pandemii. Druga część spotkania była poświęcona celowości uczestniczenia w projektach Erasmus+. Uczniowie odpowiadali na pytania na platformie Answer Garden i przygotowywali prace na temat tego, co dało im uczestnictwo w projekcie. Na pożegnanie wszyscy wspólnie zaśpiewali piosenkę o przyjaźni. Życząc sobie spotkania w innych projektach. 

Jednym z priorytetowych zadań w projekcie było opracowanie programu zapobiegającego przedwczesnemu opuszczaniu szkoły, który udało się nam wypracować wspólnie z partnerami. Rezultaty naszego projektu prezentujemy na specjalnie utworzonej stronie https://after-schoolclubs.weebly.comjak również na stronie facebookowej projektu. 

 Udział w projekcie był dla nas wspaniałą przygodą i szansą na poznanie nowych osób i kulturzawieraniem nowych przyjaźni, szansą na doskonalenie umiejętności językowych i rozwijaniem własnych pasji. Polecamy wszystkim, to niesamowite przeżycie. 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.276272924113986&type=3  

https://www.facebook.com/photo?fbid=2954151084686357&set=pcb.1104062440050098 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10207884652270922&set=pcb.1102407346882274 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10207884607789810&set=pcb.1102391760217166 

 

Skip to content