W związku z rozpoczęciem zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III od 18.01.2021r.informuję, iż zajęcia będą prowadzone zgodne z wytycznymi MEiN, GIS i MZ (wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_i-iii_szkol_podstawowych.pdf (kielce.pl). Harmonogram dowozu i odwozu uczniów pozostaje taki sam, jak sprzed nauczania zdalnego, obowiązuje bezwzględne posiadanie maseczek przez dzieci. Obiady będą wydawane od poniedziałku. Bardzo proszę rodziców zapisanych uczniów, o informację do sekretariatu szkoły, tel. 413765101, w sytuacji rezygnacji z dożywiania. Cena posiłku pozostaje bez zmian, tj. 4 zł. W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami klas lub sekretariatem szkoły.            Małgorzata Stańczyk

Skip to content