Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!
Informujemy, że:
-od poniedziałku 26 października 2020 r. realizujemy zdalne nauczanie w klasach 4-8,
-od 9 listopada 2020 r. także w klasach 1-3.

Organizacja pracy w trakcie zdalnego nauczania w klasach 1-8:
Wszystkie zajęcia (łącznie z rewalidacją, zespołami korekcyjno-kompensacyjnymi, dydaktyczno-wyrównawczymi, logopedią grupową, kołami zainteresowań itp.) odbywają się on-line według nowego planu lekcji z wykorzystaniem platformy TEAMS;

  • w dzienniku elektronicznym skrupulatnie odnotowujemy frekwencję na każdych zajęciach;
  • Wychowawcy zamieszczają ważne informacje dotyczące nauki zdalnej i  możliwości wypożyczania sprzętu komputerowego, a także konsultacji dla ósmoklasistów.

Rodziców prosimy o pozostawanie w stałym kontakcie z opiekunami.

Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględne przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, w szczególności:

1.noszenie maseczek na terenie szkoły,
2. częste mycie i dezynfekowanie rąk.

Informujemy, że w związku z wprowadzeniem zdalnego trybu nauczania od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r.zostaje zawieszone kursowanie autobusów szkolnych.

Sekretariat pracuje bez zmian w godz.7.00-15.00,ale proszę telefonicznie uzgadniać termin, w celu załatwienia sprawy.

Kontakt do szkoły: 413765101, e-mail:sekretariat@sppacanow.pl

Życzymy wszystkim dużo zdrowia, siły i optymizmu.

Skip to content