Pilna informacja dla rodziców !

W związku z decyzją rządu o przejściu na nauczanie zdalne klas IV-VIII, dyrekcja szkoły informuje, że od 26 października 2020r.  zajęcia dla w/w klas odbywać się będą według nowego planu lekcji, który zostanie zamieszczony do  końca dnia 25.10.2020 r. (tj. w najbliższą niedzielę  ) dla każdej klasy, w dzienniku elektronicznym Uonet+.

Klasy I-III uczą się według „ starego planu” w trybie stacjonarnym. Nauka zdalna z każdego przedmiotu odbywać się będzie za pomocą aplikacji Microsoft Teams, którą uczniowie i nauczyciele posługiwali się w ubiegłym roku szkolnym.

Skip to content