Komunikat dla uczniów i rodziców w sprawie organizacji nauczania w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie od 25.05.2020r.

Uprzejmie informuję, , że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.), organizujemy w naszej szkole od 25maja 2020r. konsultacje dla ósmoklasistów, z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Konsultacje są dla uczniów dobrowolne i będą prowadzone przez nauczycieli z przedmiotów egzaminacyjnych
tj. j. polski, matematyka i j. angielski. Harmonogram zajęć został zamieszczony na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci, możliwości organizacyjne naszej szkoły i bardzo sprawne funkcjonowania nauczania zdalnego, w klasach I-III utrzymujemy nadal taką formę realizacji podstawy programowej.
Małgorzata Stańczyk
dyrektor szkoły

Procedura konsultacji

Harmonogram konsultacji uczniów klasy 8

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas IV-VII od dnia 01.06.2020r. na terenie szkoły 

Skip to content