Pod takim hasłem 17 stycznia 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie odbyło się spotkanie upowszechniające rezultaty projektu  pt. „After-school clubs to increase motivation and prevent dropout” realizowanego przez placówkę w ramach programu
Erasmus +  wspólnie z czterema szkołami z Bułgarii, Grecji, Turcji i Litwy. Odbiorcami spotkania była cała społeczność szkoły, podzielona na dwie grupy wiekowe.

Uczniowie, którzy brali udział w wyjeździe do Bułgarii, zaprezentowali relację z pobytu szkół partnerskich w Grohotnie w listopadzie 2019 roku.  Prezentacja multimedialna, którą wspólnie przygotowali, pozwoliła im zilustrować doświadczenia np. udziału w lekcjach w bułgarskiej szkole, wizycie w lokalnej telewizji, wspólnych warsztatach muzycznych, komputerowych i wiele innych, o których opowiadali zgromadzonym uczniom i nauczycielom. Dodatkowo wszyscy uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w panelu dyskusyjnym, związanym z omawianą relacją i spróbowania regionalnych potraw.

 

Skip to content