Dzień Erasmusa w Szkole Podstawowej w Pacanowie 

#ErasmusDays to znane na całym świecie wydarzenie, w czasie, którego upowszechniane są na szerszą skalę rezultaty projektów z programu Erasmus +.

Miało ono także miejsce w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Pacanowie. Placówka  jest koordynatorem międzynarodowego projektu z programu Erasmus +, pt. “After-school clubs to increase motivation and prevent dropout”, który realizuje wspólnie z czterema szkołami z Grecji, Turcji, Litwy i Bułgarii od września 2018 r.  W wydarzeniu brali udział dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie  zaprzyjaźnionych szkół z  sąsiednich gmin, powiatu i województwa świętokrzyskiego.  Niektóre z nich  realizowały lub są w trakcie realizacji różnych projektów z programu. Uroczystość uświetnili również swoją obecnością wicedyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Pan Krzysztof Łysak, burmistrz Pacanowa – Pan Wiesław Skop, wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach- Pani Irena Sobieraj, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pacanów – Pan Artur Czub, Dyrektor Centrum Bajki w Pacanowie – Pani Karolina Kępczyk oraz przedstawiciele Rady Rodziców.   Podczas spotkania  przedstawiono zebranym ideę Erasmus+ oraz efekty realizacji  programu przez szkołę między innymi utworzenie dużej liczby kół zainteresowań w celu zwiększenia motywacji u uczniów i zapobieganie przedwczesnemu porzucaniu szkoły.  

Podczas spotkania zaprezentowano relacje z pierwszego spotkania szkół partnerskich w grudniu 2018 roku w Pacanowie oraz z drugiego w czerwcu 2019 r. w Grecji w formie prezentacji multimedialnej i zdjęć. 

Na koniec uczestnicy spotkania w miłej atmosferze dzielili się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z realizacji projektów w ramach programu Erasmus+.  

 

Skip to content