Niezwykle uroczyście rozpoczęło się pożegnanie absolwentów dwóch typów szkół – ostatniego rocznika gimnazjalistów i ósmoklasistów z udziałem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów Wiesława Skopa, Przewodniczącego RMiG Pacanów Artura Czuba, radnych RMiG – Roberta Gwoździa i Michała Kumonia, rodziców. Uczniowie klas ósmych w pięknych strojach zaprezentowali polski taniec narodowy – polonez, który został nagrodzony gromkimi brawami.
Zgodnie z tradycją absolwenci złożyli uroczyste ślubowanie, przyrzekając, że godnie będą reprezentować szkołę i gminę poza jej granicami oraz zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu. Starsi uczniowie przekazali młodszym kolegom sztandar Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie. Siódmoklasiści zobowiązali się, że sztandar Gimnazjum nr 1 w Pacanowie będzie zajmował w szkole honorowe miejsce i nie zapomną o patronie Michale Janasie.
Pani dyrektor Małgorzata Stańczyk podziękowała dyrektorom – pani Bolesławie Skop, która w 1999 r. tworzyła gimnazjum, a także panu Stanisławowi Stańczykowi oraz nauczycielom za wieloletnią pracę w szkole gimnazjalnej kończącej działalność w wyniku reformy systemu oświaty.
Nagrody burmistrza za najwyższe średnie ocen i wysokie wyniki z egzaminu osobiście wręczył burmistrz Wiesław Skop, gratulując Tomaszowi Siemińskiemu i Jakubowi Zarodowi osiągnięć i wzorowego zachowania. Natomiast Piotr Nowicki i Wiktoria Wyraz odebrali nagrody przewodniczącego Artura Czuba.
Pani dyrektor Małgorzata Stańczyk wręczyła nagrody Paulinie Widance i Michałowi Sosinowi za osiągnięcie wysokich wyników w nauce i godną postawę ucznia oraz wzorowe zachowanie.
Również nagrody książkowe wręczyła pani Sylwia Woźniczka laureatowi Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego Maciejowi Grędzie, a za uzyskanie stuprocentowego wyniku na egzaminie z części podstawowej z języka angielskiego – Wiktorowi Wieczorkowi.
Do grona uczniów kończących szkołę z wyróżnieniem należą: Michał Sosin, Michał Nalepa, Kamil Kaczor, Jakub Sekuła (klasa III a gim.), Tomasz Siemiński, Piotr Nowicki, Alicja Łukasik (klasa III a gim.), Aleksandra Młynarska, Weronika Kumoń, Magdalena Dudek, Krzysztof Celarek (klasa VIII a) Paulina Widanka, Wiktoria Wyraz, Jakub Zaród, Paulina Gołębiowska, Maciej Koper, Kacper Wawrzyniec (klasa VIII b).
Uroczystość zakończył koncert wokalno – muzyczny w wykonaniu absolwentów, którzy w ten sposób dziękowali za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie.

Skip to content