Projekt “Myślę pozytywnie” realizowany jest w naszej szkole od stycznia b.r. Jest to program kompleksowego wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli w zakresie profilaktyki zdrowia psychicznego, czy też upowszechniania wiedzy na jego temat. Projekt ma odpowiadać na potrzeby współczesnego, rozwijającego się społeczeństwa, w szczególności w obliczu wielu nowych zagrożeń, wynikających z postępu cywilizacyjnego.

Jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju i czynnikiem, jaki wprost wpływa na potencjał i przyszłość każdego dziecka, jest zadbanie o jego zdrowie psychiczne. Tak jak dbamy o prawidłowy rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, tak samo chcemy zadbać o ich zdrowie psychiczne i dać im siłę do harmonijnego rozwoju. Całości naszych działań przyświeca idea edukacji opartej na haśle: Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz.

Projekt realizowny jest do grudnia 2019r. W każdym miesiącu przydzielone jest inne zadanie do realizacji (np. lekcje wychowawcze, pogadanki z uczniami, tablice informacyjne itp).

W zeszłym miesiącu w klasach 6 i 8 przeprowadzone były zajęcia na temat hejtu i jego wpływu na młodego człowieka. Natomiast w klasach 7 na temat wpływu mediów społecznościowych na zachowanie młodzieży i postrzeganie innych przez pryzmat „wizerunku medialnego”.

Koordynatorami projeku są p. Robert Piekarski oraz p. Edyta Świąder.

Program współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

Skip to content