25 marca 2019 roku, w Szkole Podstawowej w Pacanowie odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”. Udział w nim wzięły dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Pacanów.
Konkurs ten ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Uczestnicy turnieju otrzymali do rozwiązania test pisemny, który składał się z 25 pytań. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju.
W grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy I-VI) do finału powiatowego awansowali uczniowie: Patryk Rój (ze Szkoły Podstawowej w Ratajach), Kacper Wójtowicz (ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie), Natalia Zuchara (ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie).
W grupie wiekowej (szkoły podstawowe klasy VII-VIII, oraz gimnazjum klasa III) do finału powiatowego awansowali uczniowie: Oliwia Kwas (ze Szkoły Podstawowej ZPPO w Wójczy), Daniel Błachuciński (ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie), Henryk Zdral (ze Szkoły Podstawowej ZPPO w Wójczy).
Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach na szczeblu powiatowym, który odbędzie się 5 kwietnia w Busku-Zdroju.
Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat pożarnictwa, za co otrzymali nagrody rzeczowe i drobne upominki ufundowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów.

Skip to content