Podczas Gali Szkoły Dialogu, która odbyła się 26 lutego 2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie została uhonorowana tytułem i dyplomem Szkoły Dialogu 2018. Działania uczniów biorących udział w projekcie zostały docenione, byli nominowani do nagrody w dwóch kategoriach „Innowacyjność działań” i „Wpływ na lokalną społeczność”.
Forum Dialogu to największa i najstarsza polska organizacja pozarządowa zajmująca się dialogiem polsko – żydowskim. Celem projektu „Szkoła Dialogu” jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkład w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Grupa uczniów ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie od kwietnia 2018 r. brała aktywnie w nim udział – uczestniczyła w warsztatach, przygotowała wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości dla władz lokalnych, rodziców i nauczycieli, przeprowadziła wywiady z najstarszymi mieszkańcami pamiętającymi przedwojenny Pacanów, oczyściła macewy zgromadzone przez pana Henryka Górę, wystosowała list intencyjny do władz samorządowych, w którym wystąpiła z inicjatywą budowy lapidarium upamiętniającego miejsce pochówku Żydów w Pacanowie, a także napisała „Przedwojenne przygody Koziołka Matołka” ilustrowane pracami pani Anny Osieckiej. Książka została wydana dzięki współpracy z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie i wsparciu finansowemu wielu sponsorów. Koszty wyjazdu na Galę częściowo pokrył Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów Pan Wiesław Skop, za co uczniowie serdecznie dziękują.
Tegoroczna, jedenasta już edycja Gali Szkoły Dialogu, odbyła się 26 lutego 2019 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie z udziałem Wicemarszałka Senatu – Bogdana Borusewicza, Henryka Wujca – Przewodniczącego Rady Fundacji Forum Dialogu, Prezydenta Warszawy – Rafała Trzaskowskiego, Andrzeja Folwarcznego – Prezesa Zarządu Fundacji, Naczelnego Rabina Polski – Michaela Schudricha, jak również ambasadorów Izraela, Australii oraz reprezentanta ambasady USA. Specjalnymi gośćmi tego podniosłego wydarzenia były Ocalałe i Ocaleni z Zagłady oraz Sprawiedliwe i Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. Całość uroczystości uświetnił występ krakowskiego zespołu Hańba
W obecności ponad 1200 uczniów z 40 szkół z całej Polski podsumowany został ogólnopolski projekt edukacyjny, który ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów i mieszkańców miast i miasteczek na temat kultury żydowskiej oraz poznanie dziedzictwa żydowskiego w najbliższym otoczeniu. W uroczystości uczestniczyli wszyscy uczniowie, którzy brali udział w działaniach projektowych wraz z koordynatorem szkolnym panią Katarzyną Cudną i Sławomirem Cudnym. Młodzież zaprosiła również panią Karolinę Kępczyk, dyrektor Europejskiego Centrum Bajki, która wspierała działania młodzieży oraz Jasmine Bakalarz, której przodkowie mieszkali w Pacanowie.
Przez dwie godziny nastolatkowie mogli się poczuć jak na oskarowej gali. Piękne wnętrza, ogromna, wspaniała sala, prezentacje dokonań szkół, nominacje do nagród, napięcie w oczekiwaniu na werdykt, aż wreszcie wyjście na ogromną scenę i odbiór nagrody. Z ogromną radością młodzież przyjęła nominację w kategorii „Wpływ na lokalną społeczność”. Wybuch euforii nastąpił, gdy uczniowie kolejny raz usłyszeli nazwę swojej szkoły nominowanej w kategorii „Innowacyjność działań”. Jako jedyni otrzymali podwójną nominację, co cieszy tym bardziej, że byli najmłodszymi uczestnikami projektu, gdyż wśród uczestników projektu dominowali licealiści. Trzykrotnie delegacja uczniów wychodziła na scenę po odbiór tytułu Szkoły Dialogu, nominacje i nagrody ufundowane przez sponsorów dla każdego ucznia i dla szkoły. Wielotygodniowy wysiłek i pomysłowość zostały nagrodzone.
Po słodkim poczęstunku kończącym galę uczniowie w doskonałych humorach ruszyli na zwiedzanie stolicy. Rozpoczęli od Pałacu Prezydenckiego, w którym pani przewodnik opowiedziała historię obiektu i oprowadziła grupę po salach – kolumnowej, bankietowej, chorągwianej, formistów, rokoko oraz kaplicy. Następnie ponad godzinę spędzili na oglądaniu komnat Zamku Królewskiego. Była to niecodzienna lekcja historii, podczas której wędrowali w czasie, podziwiając dzieła sztuki w Sali Sejmowej, Rycerskiej, Apartamentach Królewskich, wsłuchując się w ciekawe opowieści przewodnika.
Młodzież pełna wrażeń i zadowolona z sukcesu na długo zapamięta wizytę w Warszawie, a zwłaszcza udział w Gali Szkoły Dialogu. Poprzez udział w projekcie „Szkoła Dialogu” młodzi ludzie samodzielnie odkrywali przedwojenną historię Pacanowa, poznali religię, kulturę i obyczaje Żydów. Tytuł Szkoły Dialogu jest wspaniałą nagrodą stanowiącą dowód uznania za zaangażowanie szkoły w projekt, który ma ważny wpływ na kształtowanie wśród młodych osób wrażliwości na ludzkie losy oraz tolerancji i otwartości na inną kulturę i religię.
/SP Pacanów/
Zdjęcia: Sławomir Cudny

 

Skip to content