Od 4 do 12 grudnia Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie gościła uczniów i nauczycieli z Grecji, Litwy, Turcji i Bułgarii.

 

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu „After school clubs to increase motivation and prevent dropout” realizowanego w ramach programu Erasmus Plus.  Było wspaniale- głośno, wesoło, naukowo, tanecznie, a na koniec…pojawiły się łzy wzruszenia.

Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy uświetnili swoją obecnością uroczystość powitania naszych gości i pomogli w zorganizowaniu ich pobytu w Pacanowie.

Podziękowania zechcą przyjąć:  
Pan Wiesław Skop Wójt naszej gminy, 
Radni Rady Gminy na czele z przewodniczącym Panem Arturem Czubem, 
Pan Kazimierz Zdziebko sekretarz gminy, 
Pani Karolina Kępczyk dyrektor Europejskiego Centrum Bajki,
Ksiądz Prałat Leszek Domagała
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Pacanowie z przewodniczącą Panią Anną Górnicz,
Pan Zbigniew Juda Honorowy Prezes Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów, 
Pani Jolanta Wiktorowicz  ze Stowarzyszenia Miłośników Gminy Pacanów,
Pan Jan Łuszcz sołtys Pacanowa,
Siostra Bogumiła Wołonsewicz przełożona Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Św. w Pacanowie,
siostra Dobromiła Kurek dyrektor Domu Dziecka w Pacanowie,
Pan Bogdan Wleciał
dyrektorzy szkół i przedszkoli- Panie Anna Jędo, Natalia Koper, Zdzisława Belon i Pan Krzysztof Eliasz. 
Szczególne podziękowania kieruję do zespołów Pacanowianie i Diamenty Powiśla za uświetnienie uroczystości swoimi występami.

Dziękuję bardzo wszystkim uczniom, ich rodzicom i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

5 grudnia w Europejskim Centrum Bajki miało miejsce uroczyste powitanie gości, które rozpoczęło ich tygodniowy pobyt w naszej miejscowości. W bogatym programie artystycznym zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły, „Pacanowianie” i „Diamenty Powiśla”. Następnie zagraniczni partnerzy w krótkich prezentacjach przybliżyli kraje i miejsca, z których przyjechali.

Podczas pobytu zagraniczni goście wspólnie z naszymi uczniami wzięli udział w warsztatach fotograficznych i psychologicznych, zajęciach artystycznych i wycieczce do Zalipia. Skorzystali także z atrakcji Europejskiego Centrum Bajki oraz bawili się na dyskotece, która jeszcze bardziej zintegrowała uczniów i nauczycieli. Uczniowie mieli okazję do rozmów ze swoimi rówieśnikami w jęz. angielskim. Podczas spotkania nie zabrakło także czasu na wymianę doświadczeń nauczycieli oraz rozmowy o problemach szkół w różnych krajach. Pedagodzy uczestniczyli także w wykładzie psycholog Weroniki Dilling na temat budowania motywacji uczniów. Pobyt w Polsce zagraniczni goście zakończyli zwiedzaniem Krakowa.

Celem projektu jest wymiana doświadczeń w  działaniach szkół oraz zwiększenie motywacji uczniów do nauki i zapobieganie ich przedwczesnemu wykluczeniu z systemu edukacji. Działania realizowane będą przez dwa lata. Kolejne spotkanie, w którym wezmą udział uczniowie szkoły z Pacanowa odbędzie się w czerwcu, w Grecji. 

/Małgorzata Stańczyk/

Skip to content