Tematyka zajęć kółka fotograficznego to fotografia w szerokim pojęciu. Na pierwszych zajęciach omawiano budowę i działanie aparatów fotograficznych, od czasów historycznych aż po współczesne. Następnie omówiono podstawowe pojęcia związane z fotografią: głębia ostrości, czas naświetlania, przesłona, rodzaje obiektywów i ich zastosowanie do poszczególnych zadań. Jako narzędzia do nauki, porozumiewania się uczestników z nauczycielem poza zajęciami oraz przekazywania i przechowywania zdjęć uczestników używane są ClassNoteBook oraz OneDrive.

Obecnie realizowane są trzy zadania: zdjęcia pokazujące głębię ostrości, zdjęcia jesieni oraz zdjęcia w warunkach trudnego oświetlenia, związane jest to z porą roku oraz okolicznościowymi świętami. Po 9 listopada planowane jest przygotowanie trzech wystaw tematycznych fotografii na papierze i przekazanie najlepszych prac do opublikowania na facebooku projektu.

W zajęciach bierze udział ponad 20 uczniów z klas 7 i 8.

Skip to content