W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację projektu „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Już od listopada bieżącego roku odbywać się będą zajęcia dla uczniów zarówno zdolnych jak i mających problemy w nauce, prowadzone innowacyjnymi metodami m.in.: z języka angielskiego, matematyki, przyrody, informatyki. Zapewniona będzie również pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt.
 
 
Skip to content