Od 09.04.2018 roku w Szkole Podstawowej im.K.Makuszyńskiego w Pacanowie był realizowany projekt grantowy programu Banku Dziecięcych Uśmiechów Fundacji Banku Zachodniego WBK pod tytułem „Koziołek Matołek w klubie hobbitów, troli i mugoli” – dofinansowanie 4 tys. złotych.
Uczestnikami projektu byli uczniowie w wieku 9-12 lat. Celem projektu była pomoc w kształtowaniu kompetencji, świadomości i ekspresji kulturalnej i wzmocnienie wychowawcze (wzrost poczucia własnej wartości, radzenia sobie z problemami, wiary w sens podejmowania działania, pokonywania nieśmiałości). Wspieranie uczniów poprzez zorganizowanie zajęć czytelniczych(Klub hobbitów, troli i mugoli) i teatralnych (opracowanie scenariusza przedstawienia teatralnego wystawionego dla lokalnego środowiska). Zajęcia w klubie polegały na: wspólnym czytaniu z rodzicami, dziadkami, młodzieżą oraz innymi osobami ze środowiska lokalnego, zaproszonymi przez dzieci, tworzeniu komiksów, dekoracji i reklamy (ogłoszenia, zaproszenia). Zorganizowano wyjazd do Teatru im. Ludwika Solskiego w Teatrze na spektakl pt.:,,Akademia Mr Kleks”.
Projekt był realizowany w trakcie ośmiu tygodni. Aktywności w projekcie zostały tak zaplanowane, aby poprzez zajęcia z książką, oraz w oparciu o literaturę i sztukę realizować działania wychowawcze, których potrzebują nasze dzieci.
Dnia 12.06. 2018r. W budynku Europejskiego Centrum Bajki odbyło się uroczyste zakończenie projektu, na którym uczniowie zaprezentowali przedstawienie oparte na scenariuszu opracowanym na zajęciach warsztatowych. W uroczystości brali udział zaproszeni przez uczniów goście: wójt i radni Gminy Pacanów, dyrektor oddziału Banku Zachodniego WBK w Busku Zdroju, dyrektorzy placówek oświatowych, gminnej biblioteki, przedstawiciele Rady Rodziców, Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie SP w Pacanowie.
Nagrody książkowe i dyplomy dla beneficjentów projektu wręczyły: Dyrektor Szkoły Podstawowej im.K.Makuszyńskiego w Pacanowie – pani Małgorzata Stańczyk oraz Dyrektor Oddziału Banku Zachodniego WBK w Busku Zdroju – pani Lidia Kowalska.

Skip to content