Już po raz czwarty młodzi znawcy tematyki samorządowej mieli okazję sprawdzić swoje wiadomości w Gminnym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Odbył się on 8 czerwca w Szkole Podstawowej w Pacanowie. Udział wzięli uczniowie z wszystkich szkół z terenu naszej gminy- 7 z klas gimnazjalnych oraz 11 z klas młodszych. Test wiedzy, dostosowany do kategorii wiekowej, dotyczył  wiadomości zawartych w ustawie o samorządzie gminnym, kompetencji organów stanowiących i wykonawczych wszystkich szczebli samorządu, wiedzy o strukturze administracyjnej naszego województwa. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą a o zwycięstwie decydowały różnice jednego punktu. W grupie uczniów z klas młodszych zwyciężyli w kolejności : Krystian Kobos z SP Wójcza oraz Dawid Kulesza i Kacper Wojtowicz z SP Pacanów. Natomiast wśród gimnazjalistów najlepsza okazała się Amelia Chłosta z SP Pacanów a następnie w kolejności Izabela Starościak i Agnieszka Matuszewska z SP Rataje. Nagrody w postaci okazałych pucharów i pięknych książek wręczał wójt gminy Wiesław Skop. Gratulował uczniom wysokiego poziomu wiedzy i wyrażał nadzieję, że wśród uczestników konkursu są przyszli samorządowcy. Dziękował również nauczycielom za pracę jaką włożyli w przygotowanie uczniów do konkursu. Do gratulacji dołączyła się również Pani dyrektor Małgorzata Stańczyk, która podziękowała wszystkim uczestnikom i zaprosiła na konkurs w roku następnym.

Skip to content