5 czerwca klasa pierwsza postanowiła spędzić na łonie natury, w ciekawy i zajmujący sposób i tym razem nasze kroki zaprowadziły nas do „Szkółki roślin ozdobnych” państwa Słotów w Pacanowie. Uczniowie już na wstępie w parach otrzymali mapę z grą terenową , na której była zakodowana trasa przejścia po szkółce i poznawania roślin. Dzieci poruszały się po alejkach i dróżkach, na których czekały na nie kolejne przystanki. Mapa zawierała krótkie, bardzo tajemnicze kody, ale również informacje dotyczące poznawanych roślin, np. apteka- na zasadzie skojarzeń próbowały odgadnąć czego dotyczy ten znak i o jakie rośliny chodzi. Wędrując alejkami dzieci sensorycznie poznawały różne gatunki drzew i krzewów. Oglądały szkółkę młodych roślin. Dowiedziały się , że rośliny można modyfikować, szczepić z innymi roślinami, tworząc nową, inną roślinę, Z zaciekawieniem słuchały opowieści właścicielki, która była naszym przewodnikiem po szkółce, a co bardziej dociekliwe zadawały pytania. Na dzielnych i wytrwałych czekał na końcu skarb, na który zasłużyli prawie wszyscy. Naszą zabawę terenową zakończyliśmy piknikiem na trawie- z owocami, napojami i słodyczami.
Było to dla nas wszystkich niesamowite spotkanie z przyrodą w jej naturalnym środowisku. Pragnę w imieniu swoim i uczniów naszej klasy podziękować za zaproszenie do szkółki, pomysłowe przygotowanie i przedstawienie pracy ogrodnika oraz różnych gatunków roślin w niej rosnących, a także za miłe przyjęcie i poczęstunek.
Wychowawca klasy pierwszej z uczniami

Skip to content