Podczas dwudniowych warsztatów, odbywających się 16 i 17 kwietnia 2018 roku w ECB, prowadzonych przez edukatorów Fundacji Forum Dialogu – Anetę Ceglarek i Antoniego Wołowskiego – poznali tradycje, zwyczaje, kulturę żydowską oraz z przedwojenną i wojenną historią Żydów. Przeprowadzą wywiady z członkami swoich rodzin, osobami posiadającymi informacje, pamiątki, zdjęcia, aby zrekonstruować obraz społeczności żydowskiej, która kiedyś żyła w Pacanowie. Uczniowie staną się przewodnikami i przygotują wycieczkę po miejscach związanych z historią Żydów, przeznaczone dla rodziców, sąsiadów, przyjaciół i władz lokalnych. Być może uda się spotkać z przedstawicielką współczesnej społeczności żydowskiej, której przodkowie mieszkali przed laty w Pacanowie.

Skip to content