Szkoła Dialogu to program edukacyjny, którego celem jest zapoznanie uczniów z historią Żydów w Polsce oraz ich wkładem w społeczny, kulturalny i ekonomiczny rozwój kraju i ich własnych miejscowości. Do programu, realizowanego we współpracy z Europejskim Centrum Bajki, przystąpili uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie.
Podczas spotkań warsztatowych uczestnicy programu poznają historię swojej okolicy, odkryją zapomniane fakty dotyczące żydowskich mieszkańców, którzy niegdyś współtworzyli społeczny krajobraz miejscowości. Samodzielnie spróbują odszukać i zrekonstruować lokalne dziedzictwo żydowskie, historię Żydów, miejsca, w których mieszkali i gdzie toczyło się życie społeczne.
Szkoła Dialogu przygotowuje uczniów do włączenia się w globalną społeczność z poczuciem dumy ze spuścizny, którą współtworzyły także miliony Żydów. Uczy też o współczesnej społeczności żydowskiej i wyzwaniach, jakie niesie życie w wielokulturowym społeczeństwie. Daje więc kompetencje potrzebne do sprostania wyzwaniom współczesnego świata. Udział w programie to znakomita lekcja historii. Samodzielnie tworzony przez grupę uczniów projekt sprawia, że poznają historię swojej miejscowości.

Skip to content