Grant Banku Zachodniego WBK w wysokości 4 tys. zł. Dla Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie

„Książka i sztuka uczy, bawi, wychowuje”

Od 09.04.2018 roku w naszej szkole rozpocznie się realizacja projektu grantowego programu Banku Dziecięcych Uśmiechów Fundacji Banku Zachodniego WBK pod tytułem „Koziołek Matołek w klubie hobbitów, troli i mugoli” – dofinansowanie 4 tys. złotych. Uczestnikami projektu będą uczniowie w wieku 9-12 lat. Celem projektu jest pomoc w kształtowaniu kompetencji, świadomości i ekspresji kulturalnej i wzmocnienie wychowawcze (wzrost poczucia własnej wartości, radzenia sobie z problemami, wiary w sens podejmowania działania, pokonywania nieśmiałości). Wspieranie uczniów poprzez zorganizowanie zajęć czytelniczych(Klub hobbitów, troli i mugoli) i teatralnych(opracowanie scenariusza przedstawienia teatralnego wystawionego dla lokalnego środowiska). Zajęcia w klubie będą polegały na: wspólnym czytaniu z rodzicami, dziadkami, młodzieżą oraz innymi osobami ze środowiska lokalnego, zaproszonymi przez dzieci, tworzeniu komiksów, dekoracji i reklamy (ogłoszenia, zaproszenia).
Projekt będzie realizowany w trakcie ośmiu tygodni. Aktywności w projekcie zostały tak zaplanowane, aby poprzez zajęcia z książką, oraz w oparciu o literaturę i sztukę realizować działania wychowawcze, których potrzebują nasze dzieci.
Zaplanowane przedsięwzięcia:
-Nasza szkoła komnatą tajemnic – podchody biblioteczne (zagadki, szyfry).
-Opracowanie komiksów.
-Czytanie książek i oglądanie adaptacji filmowych.
-Organizacja konkursów.
-Przygotowanie i wystawienie spektaklu na podstawie wspólnie opracowanego scenariusza.
-Wyjazd do teatru na spektakl (przewidziany obiad).
-Przygotowanie ogłoszenia i zaproszeń.
-Uroczystość na podsumowanie projektu.

Skip to content