Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY
Matematyka Innego Wymiaru realizowana w Szkole Podstawowej w Pacanowie

       Projekt ,,Matematyka Innego Wymiaru” - organizacja Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci i Młodzieży realizowany przez Firmę Edukacyjno- Wydawniczą ELIMAT z Mińska Mazowieckiego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest rekomendowany przez MEN i skierowany do uczniów zarówno szkół podstawowych, gimnazjalnych jak i ponadgimnazjalnych. Projekt ,,Matematyka Innego Wymiaru  to przedsięwzięcie, które zostało zainicjowane przez pasjonatów Królowej Nauk pod przewodnictwem Dariusza Kulmy - zdobywcy tytułu Nauczyciela Roku 2008, autora zbiorów zadań matematycznych  z niespotykaną fabułą, organizatora ogólnopolskiego konkursu matematycznego ,,Kwadratura Koła”.                                                                           
Program opiera się na nowoczesnych metodach nauczania z wykorzystaniem:
·technik multimedialnych
·sposobów efektywnej nauki
·gier strategicznych
·wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczestnikami projektu
Zalety tego programu nauczania to:
·poszerza wiedzę uczniów poza „okrojony” przez ostatnie lata program nauczania matematyki;
·wprowadza ciekawostki i zagadnienia z zakresu historii matematyki;
·wprowadza wiele umiejętności mało znanych i stosowanych jak np. sztuka szybkiego liczenia;
·już po pierwszych zajęciach tego typu młodzi ludzie będą np. obliczać w pamięci w przeciągu kilku sekund kwadraty takich liczb jak 85, 105 czy 125;
·normą stanie się podawanie poprawnego wyniku mnożeń typu 93 razy 97 czy 88 razy 96;
·zachęca uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych;
·odkrywa efektywne narzędzia rozwiązywania problemów - dzięki opanowaniu takich narzędzi uczeń może skoncentrować się na istocie problemu;
·rozwija wyobraźnię i uczy logicznego myślenia.
Celem głównym projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka poprzez opracowanie
i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania.

W ramach Projektu:                                                                                                           Opracowano innowacyjny  program nauczania i wykorzystania nowych materiałów dydaktycznych, technik skutecznego uczenia matematyki.
(W ciągu 3 lat powstanie ponad 440 zadań konkursowych , 2 komplety materiałów dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli z każdej edycji konkursu  (zbiory zadań, filmy, prezentacje multimedialne, ciekawostki matematyczne, metody szybkiego liczenia, itp.)
Całość materiałów zostanie przekazana uczestnikom Projektu  - nauczycielom i uczniom, którzy otrzymali również darmowe konto na portalu ELITMAT SPACE.

Zorganizowano Ogólnopolskie Mistrzostwa Matematyczne Polski Dzieci i Młodzieży, które wyłonią najzdolniejszych uczniów (na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i krajowym).Idea jaka przyświeca pomysłodawcom to wskazanie osób, które zasługują na szczególną uwagę opiekunów-matematyków oraz udowodnienie, że wykształcenie zdolnego matematyka to także zawodowy sukces nauczyciela i podniesienie prestiżu szkoły.

Stworzono internetowy portalu edukacyjny dla uczniów i nauczycieli
Uczestnicy Projektu otrzymali darmowe konto i mogą wymieniać z innymi uwagi, doświadczenia oraz korzystać z gotowych konspektów, gier, bazy zadań, animacji czy plansz interaktywnych.
Uczniowie naszej szkoły realizują zadania projektu od ubiegłego roku szkolnego. Rozwiązują zadania na platformie i grają w gry matematyczne. Uczniowie i nauczyciele otrzymali również papierowe zbiory zadań do ćwiczeń na zajęciach dodatkowych z matematyki oraz pamiątkowe kalendarzyki. W piątek 30 marca o godzinie 1000  - 18 uczniów przystąpiło wraz z innymi uczestnikami projektu do konkursu w ramach Matematycznych Mistrzostw Polski Dzieci
i Młodzieży. Koordynatorem - liderem działań w szkole jest nauczycielka matematyki Pani Krystyna Gawłowska, którą wspiera Pani Justyna Gumuła.
Uczniom i nauczycielom biorącym udział w Mistrzostwach życzymy powodzenia. O wynikach konkursu będziemy Państwa informować na łamach naszej strony WWW i innych mediów lokalnych.

Redakcja SP w Pacanowie


DSC06404
DSC06405
DSC06406
DSC06408
DSC06409