Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY
Największy Ogólnopolski Projekt Edukacyjny - podsumowany                                  w Pacanowie

        Dnia 15. 12. 2011 r. w murach Europejskiego Centrum Bajki odbyło się ogólnopolskie podsumowanie projektu edukacyjnego ,, Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. W uroczystym zamknięciu największego edukacyjnego projektu w Polsce uczestniczyli: Świętokrzyski Kurator Oświaty Małgorzata Muzoł, Kuratorzy i Wicekuratorzy z następujących województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego, małopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, oraz : Piotr Treszczotko  - Prezes Grupy Edukacyjnej S. A., która jest inicjatorem  i realizatorem projektu, Jacek Kowalczyk- Dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Grażyna Kozioł - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty ( w projekcie - Menager ds. Programowych), Jolanta Maślicha - Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju ( w projekcie - edukator), Wiesław Skop -Wójt Gminy Pacanów, Karolina Kępczyk - Dyrektor ECB,  Dyrektorzy i Nauczyciele szkół, w których prowadzony był projekt.                                                                                                         
O  uroczystą atmosferę zadbali uczniowie naszej szkoły prezentując na scenie swoje aktorskie, wokalno-taneczne talenty oraz umiejętności i doświadczenia nabyte w trakcie realizacji projektu. Przedstawienie pt.: ,, Żegnamy Jesień -  Witamy Zimę” opracowane przez nauczycielki: Barbarę Tomalską, Grażynę Gumuła oraz Barbarę Kondek, było swoistym pokazem efektów i wynikiem współpracy klas, które realizowały zadania programowe wyżej wymienionego projektu w szkole.  Magię zbliżających się świąt wzmocniły:  piękny taniec Aniołów  w aranżacji: Dyrektor Małgorzaty Stańczyk i S. Stefanii,  życzenia złożone gościom  i gospodarzom przez Koziołka Matołka  oraz  upominki z Pacanowa - słodkie, lukrowane  pierniczki.                                                                                                                                                                                             Dla przypomnienia dodam, że Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie wdrożyła trzy etapy  projektu edukacyjnego „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, którego głównym celem było wprowadzenie elastycznego modelu edukacji dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod  i treści kształcenia. Ponadto jego istotą było również wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego i motorycznego uczniów rozpoczynających naukę szkolną oraz kształtowanie u nich kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.      Zgodnie z teorią profesora  Gardnera istnieje kilka rodzajów inteligencji związanych z różnymi obszarami mózgu. I tak np. inteligencja językowa cechuje tych, którzy dobrze rozumieją tekst. Matematyczna pozwala na obliczenia i operacje na abstrakcyjnych symbolach. Inteligencja muzyczna umożliwia widzenie świata poprzez dźwięk, a kinestetyczna jest charakterystyczna dla sportowców. Howard Gardner 6 października gościł w Kielcach, gdzie na spotkaniu przekonywał nauczycieli,  że: „Każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać”.                                                                                                                     
W ramach Projektu szkoła otrzymała nowe pomoce dydaktyczne. Na ich bazie zorganizowane zostały funkcjonujące do dziś Dziecięce Ośrodki Zainteresowań, w których uczniowie w dalszym ciągu rozwijają indywidualne zdolności (językowe, matematyczno-logiczne, muzyczne, przyrodnicze, ruchowe, interpersonalne i intrapersonalne). Każda z klas biorących udział w projekcie realizowała zadania  w oparciu o swój autorski program i wybrany temat. I tak:  klasa II a ( obecnie IV a) - Wychowawca Barbara Kondek, realizowała temat: ,,W świecie baśni i bajki”, klasa I a (obecnie III a) Wychowawca Barbara Tomalska ,swoje działania budowała wokół tematu: ,, Z przyrodą za pan brat”,  klasa I b (obecnie II b) Wychowawca Grażyna Gumuła zajęła się tematem : ,, Recepta na zdrowie”.  Każdy etap projektu w szkole kończył się pokazem efektów i osiągnięć uczniów, które na bieżącą relacjonowaliśmy w naszych mediach.
       Praca z dziećmi prowadzona była zarówno podczas zajęć obowiązkowych,
w ramach realizacji podstawy programowej jak i na zajęciach pozalekcyjnych.   Udział w Projekcie był dla wszystkich uczniów ciekawym i niezapomnianym przeżyciem. Dostarczył im wiele radości i satysfakcji, rozwinął zainteresowania
i uzdolnienia.
                                                                                                               Beneficjentem Projektu była Grupa Edukacyjna S. A. z siedzibą                             w Kielcach. Ogólnie w projekcie współfinansowanym ze środków UE wzięło udział ponad 142 tysiące dzieci w całej Polsce, z tego prawie 14 tysięcy w województwie świętokrzyskim.
SP w Pacanowie
DSC05584
DSC05602
DSC05603
DSC05609
DSC05618
DSC05620
DSC05623
DSC05631
DSC05653
DSC05658
DSC05674
DSC05691
DSC05696
DSC05700
DSC05707
DSC05714