Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY
C.d. o Programie ,, Owoce w szkole”
W roku szkolnym 2010/2011 działania w zakresie promocji spożywania warzyw, owoców lub soku w szkołach podstawowych kontynuowane są poprzez program edukacyjny dla klas I-III szkół podstawowych o nazwie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Uczniowie naszej szkoły wraz z wychowawcami znów biorą udział w tym projekcie. Celem programu jest kształtowanie u najmłodszych uczniów świadomości, właściwych postaw prozdrowotnych i nawyków żywieniowych. Szkoła do realizacji tego programu otrzymała plakat promujący program, pięknie wydane książeczki do ćwiczeń, które wykorzystywane są na zajęciach w klasach I-III, płytę CV, która zawiera zbiór scenariuszy lekcji traktujących o problematyce zdrowego odżywiania , broszury informacyjne dla rodziców. Dodatkowo uczniowie mogą brać udział       w konkursach plastycznych. W klasach utworzono kąciki promujące zdrowy tryb życia, przygotowano gazetki ścienne o tematyce zdrowotnej. Na zajęciach wykorzystywane są ciekawe pomysły proponowane przez organizatora programu. Przeprowadzone już dwa scenariusze lekcji o osobliwych tytułach ,, Super -Piątka” i  ,,Zdrowa zima” rozbudziły ciekawość dzieci   i entuzjazm, a ponieważ miały formę gier i zabaw uczniowie chętnie brali udział w zajęciach. Ponadto w ramach programu odbywają się dodatkowe zajęcia z poszczególnych edukacji, na których uczniowie bogacą swoją wiedzę na temat zasad zdrowego odżywiania, wpływu owoców, warzyw i ich przetworów na ich zdrowie  i samopoczucie. Ta wiedza pozwoli również na przybliżenie dzieciom całego procesu uprawy, przetwarzania i przechowywania owoców   i warzyw, aby nie utraciły swoich właściwości. Kształtowanie nawyków żywieniowych uczniów jest niezwykle istotne, dlatego do programu ,, 5 porcji owoców, warzyw lub soku” włączeni są również rodzice naszych najmłodszych wychowanków.

  Danuta Duda - Koordynator Programu w Szkole