Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY
Rok 2011 Rokiem Czesława Miłosza

W setną rocznicę urodzin poety i pisarza Czesława Miłosza Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanawia oddać hołd jednemu z najwybitniejszych twórców naszych czasów, który na trwałe wpisał się w dwudziestowieczną literaturę polską i światową.(…)
Był pisarzem i myślicielem uniwersalnym, dzięki czemu stał się jednym z największych autorytetów intelektualnych. W swojej twórczości Miłosz przekraczał granice kultur, gatunków i języków. Obcował z całą tradycją poetycką - od Biblii, którą tłumaczył, oraz najbliższego mu dziedzictwa polskiej poezji, poprzez wiersze poetów anglosaskich, po Daleki Wschód. Światowe uznanie przyniósł mu, wydany we wczesnych latach 50. we Francji, tom esejów „Zniewolony umysł”, który stanowi przenikliwą, do dziś nietracącą na aktualności analizę świadomości porażonej przez totalitarne utopie - jedną z najważniejszych książek XX w.
O wadze twórczości Czesława Miłosza świadczą liczne nagrody, wśród nich - przyznana przez Akademię Szwedzką w 1980 r. za całokształt twórczości - Nagroda Nobla w dziedzinie literatury.
W opinii zarówno międzynarodowej krytyki, jak i współczesnych mu poetów, jego dzieło to jedno z najbardziej znaczących zjawisk światowej literatury.(…)
UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 8 października 2010 r.
w sprawie ustanowienia roku 2011 Rokiem Czesława Miłosza
(fragmenty)