Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY
X  Dzień  Papieski - ,,Jan  Paweł  II  Odwaga  Świętości”

        Dzień Papieski jest obchodzony w Polsce od 2001 roku i przypada
w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża. Fakt ten miał miejsce 16 X 1978 r.  W trakcie Dnia Papieskiego zbierane są datki na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin. Bowiem dzieci
i ludzie młodzi jak nam wiadomo zajmowali szczególne miejsce w sercu Ojca Świętego.
         Z tej to okazji uczniowie pod  kierunkiem Barbary Żurman  przygotowali wzruszający montaż słowno - muzyczny. Nastrojowa scenografia i ciepły blask  płonących świec wprowadziły nastrój zadumy
i refleksji. Ksiądz Rafał Gudwański chcąc u dorosłych przywołać wspomnienia, a dzieciom i młodzieży przybliżyć postać  Jana Pawła II zaprezentował fragmenty filmów dokumentalnych oraz najlepsze fotografie  ukazujące najważniejsze wydarzenia z życia Papieża Polaka oraz smutek milionów ludzi na całym świecie, który uchwyciły kamery po Jego śmierci. My nauczyciele dziękujemy Bogu, że dane nam było żyć w czasach pontyfikatu  jednego z najlepszych wychowawców, Jana Pawła II, który uczył nas pokory, tolerancji, szacunku do drugiego człowieka i do pracy. A na kim oprze swój moralny i społeczny rozwój dzisiaj młody człowiek?........
jan_pawel_II
jan_pawel_II (2)
jan_pawel_II (3)
jan_pawel_II (4)
jan_pawel_II (5)
jan_pawel_II (6)
jan_pawel_II (7)
jan_pawel_II (8)
jan_pawel_II (9)
jan_pawel_II (10)
jan_pawel_II (11)
jan_pawel_II (12)