Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
Szkoła Podstawowa w Pacanowie jako organizator serdecznie zaprasza do kibicowania na trasie biegu ulicznego, który odbędzie się 27.11.2012r. (wtorek) o godz. 10:00.

Uczestnicy będą rywalizować w trzech kategoriach wiekowych:
-10-11 lat  ( IV-V kl.)
-12-13 lat  (VI- 1gim kl. )
-14-15 lat  (2gim- 3gim kl. )

REGULAMIN BIEGU ULICZNEGO W PACANOWIE

I.CELE:
-Propagowanie zdrowego trybu życia,
-Popularyzacja biegania jako najprostszych form rekreacji fizycznej,
-Promocja Szkoły Podstawowej w Pacanowie oraz gminy Pacanów.

II.ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie.

III.TERMIN I MIEJSCE:
Bieg odbędzie się 27 listopada 2012r. o godz. 10.00 w Pacanowie.
Start biegu- ul. Karska (obok szkoły), meta na ul. Radziwiłłówka (plac dawnego Urzędu Gminy).
Długość trasy ok. 800m. . Zakończenie i ceremonia dekoracji odbędzie się na Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pacanowie.

IV.UCZESTNICTWO:
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie przedstawienie podczas weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, lub złożenie podpisu prawnych opiekunów pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
Do startu w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy mają zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.
W biegach będą obowiązywać numery startowe, wydane przez Organizatora.
Pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

V.KATEGORIE WIEKOWE
-10-11 lat  ( IV-V kl.)
-12-13 lat  (VI- 1gim kl. )
-14-15 lat  (2gim- 3gim kl. )