Ważne informacje
..::Archiwum wydarzeń z roku szkolnego 2008/2009::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY

13 czerwca 2009 r. odbył się zjazd Szkół Kornelowskich. Zdjęcia z uroczystości dostępne są w archiwum galerii.

Wycieczka szkolna do Doliny Prądnika. W dniu 25.05 2009r. uczniowie klas IV-V wraz z Dyrektor Szkoły Małgorzatą Stańczyk i opiekunami Teresą Kseń, Ireną Rzepą, Barbarą Nawrot i Dawidem Kondkiem brali udział w wycieczce do Doliny Prądnika. Uczestnicy zwiedzali obiekty na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego (ruiny zamku w Ojcowie, Jaskinia Łokietka, Brama Krakowska, Jaskinia Ciemna, Zamek w Pieskowej Skale, Maczuga Herkulesa, Igła Deotymy). Przy pięknej pogodzie dzieci z zainteresowaniem słuchały słów przewodnika. Poznawały historię, legendy,  zjawiska przyrodnicze i ciekawostki związane ze zwiedzanymi miejscami.

Z okazji Święta Narodowego 3 Maja uczniowie klasy IIa zaprezentowali program artystyczny pod hasłem "Wiwat Maj, Trzeci Maj !"
W tym uroczystym apelu związanym z kolejną rocznicą uchwalenia konstytucji 3 Maja wzięli udział: Dyrekcja, nauczyciele, przedstawiciele Oddziałowej Rady Rodziców klasy IIa oraz uczniowie klas I - VI. Na tę niezwykła okazję uczniowie przygotowali biało - czerwone chorągiewki oraz kwiaty.Ta uroczystość rozpoczęła się od hymnu państwowego, który odśpiewali wszyscy ucnziowie. Następnie dzieci w sposób ciekawy przedstawiły wydarzenia z 1791 roku związane z uchwaleniem konstytucji przez polskich patriotów, oraz wiersze i piosenki. Zdjęcia z uroczystości dostępne są w archiwum galerii.


"Chrońmy naszą planetę" - apel z okazji Dnia Ziemi.
Dnia 22 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej w Pacanowie odbył się apel z okazji Dnia Ziemi, przygotowany przez uczniów klasy V„b” pod kierunkiem wychowawcy mgr Teresy Kseń.
Dzień Ziemi to święto mające na celu krzewienie kultury i postaw ekologicznych w społeczeństwie, uwrażliwienie ludzi na sprawy związane
z naturalnym środowiskiem. Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny uświadomili sobie jak zagrożona jest nasza planeta. Poznali sposoby ratowania jej.
Obchody Dnia Ziemi to już tradycja w SP Pacanów. Dzieci biorą udział w różnych konkursach i akcjach ekologicznych:
- Ekologicznym Konkursie Wiedzy o Odpadach
- Konkursie na zbiórkę surowców wtórnych
- Akcji „Sprzątanie Świata”
Mają one na celu ochronę środowiska, pokazują jak szanować i nie szkodzić Ziemi.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy uczniowie klasy IIIa przygotowali program artystyczny opowiadający zwyczajach wielkanocnych. Zaprezentowali zwyczaje, które nadają tym świętom niezapomnianego uroku. Nie zabrakło kolorowych palm, koszyczka ze święconką, "tańczących" pisanek, dyngusiarzy z kogutkiem i śmingusa dyngusa.
Na zakończenie uczniowie złożyli wszystkim życzenia świąteczne. Zdjęcia z uroczystości dostępne są w archiwum galerii.


"W krainie bajki i baśni" - konkurs recytatorski. 16 kwietnia 2009 roku w Szkole Podstawowej w Pacanowie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski zorganizowany przez nauczycielkę tej szkoły - mgr Bogumiłę Krzemień.
Hasło przewodnie konkursu brzmiało: „W krainie bajki i baśni”.
W konkursie wzięło udział 23 uczniów z klas „0” - III ze szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy. Uczestnicy byli oceniani w dwóch kategoriach wiekowych: klasy „0”-I i II-III. Ocenie podlegały przede wszystkim: odpowiedni dobór tekstu, pamięciowe opanowanie tekstu, intonacja i modulacja głosowa oraz ogólny wyraz artystyczny.
Dnia 9 lutego 2009 roku w Szkole Podstawowej w Pacanowie uczniowie uczcili pamięć swojego patrona. Odbył się uroczysty apel
z okazji 125 rocznicy urodzin Kornela Makuszyńskiego. Część artystyczną przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli:
p. B. Tomalska, p. I. Rzepa i p. M. Maliga. Urocze i zabawne scenki
z udziałem bohaterów książek Makuszyńskiego jeszcze raz udowodniły jak pogodnym i ciepłym człowiekiem był patron naszej szkoły.
          W związku z rocznicą urodzin patrona zostały rozstrzygnięte konkursy na prezentacje multimedialną przybliżającą postać patrona oraz konkurs plastyczny na rzeźbę Koziołka Matołka. Zwycięzcom zostały wręczone nagrody.
Zdjęcia z uroczystości dostępne są w archiwum galerii.
        

­•  W dniu 10 stycznia 2009r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie odbylo się niecodzienne spotkanie. Naszą placówkę odwiedzili goście z Warszawy, którzy przywieźli wspaniale prezenty dla uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. 35 dzieci z jedenastu rodzin otrzymało ogromne paczki z odzieżą, zabawkami, sprzętem sportowym i słodyczami.
       Kim są tajemniczy Mikołaje?..To rodziny z zagranicy skupione
w międzynarodowej oraganizacji Mums and Tots of Warsaw ( mamy i małe dzieci do 3 lat), które organizowała od początku akcji pani Agnieszka Strojna- Rasche, a także jej znajomi- ludzie dobrej woli.Aktualnie pani Agnieszka przebywa wraz z rodziną w Pradze, a jej obowiązki przejęła pani Alia Radford.
       Dzięki bezinteresowności i ogromnemu sercu tych osób wiele naszych dzieci dostaje rzeczy, o których marzy, a na które nie stać ich rodziców. Oprócz akcji „Listy do Mikołaja” organizowany jest corocznie zupełnie nieodpatny wypoczynek dla około 20-ściorga uczniów naszej szkoły.21 listopada odbyła się impreza rekreacyjno - sportowa dla kl. I-III organizowanej w ramach projektu "Tak dla zdrowego stylu życia". Zdjęcia z uroczystości dostępne są w archiwum galerii.

16 października  minęła  30  rocznica  pontyfikatu  Jana Pawła II. Z tej okazji uczniowie Szkoły Podstawowej  pod  kierunkiem  nauczycieli -  s. Hanny Zofii Mazur, Barbary Żurman  i Mariusza Maligi  (oprawa muzyczna)  przygotowali  program słowno-poetycki, którego mottem były wyżej przytoczone słowa Papieża Polaka. Ojciec  Święty dużo czasu poświęcał dzieciom na  całym świecie. Jak  bardzo  kochał dzieci  mogliśmy  się  wszyscy  przekonać, gdy  otrzymaliśmy „List  Ojca Świętego do dzieci 
w Roku  Rodziny”. Po raz  pierwszy  w  dziejach  kościoła  Papież  pisał do dzieci.
        Wielki Człowiek, wielki Papież odszedł już do domu Ojca. Jednak Jego nauka przepełniona wielką miłością i troską o człowieka pozostanie na zawsze w naszych sercach.
Zdjęcia z uroczystości dostępne są w archiwum galerii.


10 października 41 dzieci z klas pierwszych zostało włączonych w poczet uczniów Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie. Na uroczystości zebrała się cała społeczność szkolna, rodzice oraz zaproszeni goście na czele z przewodniczącym Rady Gminy p. Janem Nowickim.
       Bohaterowie tego dnia zaprezentowali program artystyczny przygotowany przez wychowawczynie kl. Ia - B. Kondek, kl. Ib - D. Sosin. Po dośpiewaniu hymnu państwowego i złożeniu ślubowania pani dyrektor Małgorzata Stańczyk pasując każde dziecko olbrzymim ołówkiem przyjmowała je do braci uczniówskiej.
Zdjęcia z uroczystości dostępne są w archiwum galerii.ojcow1
ojcow2
ojcow3
ojcow4
Konkurs recytatorski 001
Konkurs recytatorski 004
017 (2)