Ważne informacje
..::Wydarzenia::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY
Pomoce dydaktyczne dla szkół z gminy Pacanów

        234 szkoły z województwa świętokrzyskiego otrzymały od Urzędu Marszałkowskiego nowoczesne pomoce dydaktyczne. Są to zestawy tablic multimedialnych, mobilne pracownie komputerowe i językowe oraz zestawy do kształcenia kompetencji z matematyki.
         Na uroczystości podpisania umów, która miała miejsce w WDK
w Kielcach zebrali się reprezentanci szkół i samorządów. Gminę Pacanów  reprezentował Wójt Wiesław Skop oraz dyrektorzy Szkół Podstawowych
z Pacanowa i Rataj oraz Gimnazjum  w Pacanowie - jednostek, które otrzymały pomoce dydaktyczne.
- Mówi się, że kto sadzi  las, ten nie słyszy jego szumu. Chcę przez to symbolicznie powiedzieć, że warto inwestować w przedsięwzięcia o dłuższej stopie zwrotu, bo to, jakie wykształcenie odbiorą nasze dzieci, zdecyduje
o ich przyszłości - mówił Adam Jarubas, marszałek województwa, podczas konferencji promującej Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji. Na spotkaniu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach samorządowcy i dyrektorzy szkół zakwalifikowanych do programu odebrali listy gratulacyjne i podpisali umowy dotyczące udzielenia pomocy rzeczowej. W konferencji uczestniczyli przewodniczący Sejmiku Tadeusz Kowalczyk i Lech Janiszewski, członek Zarządu Województwa.

To już druga edycja tego programu, uchwalonego przez Sejmik województwa świętokrzyskiego, na którą z budżetu województwa radni przeznaczyli 5 mln zł. Nowoczesne pomoce multimedialne trafią do 234 szkół z województwa świętokrzyskiego, które wnioskowały o taką pomoc. Placówki otrzymały interaktywne zestawy multimedialne  (100 szkół), mobilne zestawy komputerowe (54 szkoły), wyposażenie pracowni językowych (50 szkół) oraz uczniowskie zestawy do kształcenia kompetencji z matematyki (50 szkół). Wartość tych zestawów, w zależności od rodzaju, wynosi od 11 do 32,5 tys. zł.

- Jesteśmy krok bliżej świętokrzyskiej e-szkoły, ale to przedsięwzięcie jest częścią procesu budowania społeczeństwa informacyjnego. W ramach Programu Operacyjnego Polski Wschodniej budujemy infrastrukturę szerokopasmowego Internetu, ale równie ważne jest budowanie umiejętności. Młode pokolenie musi być w pełni przygotowane  do tego, by korzystać ze zdobyczy technologicznych i rozwijać je - podkreślił Lech Janiszewski, członek zarządu województwa świętokrzyskiego.

Świętokrzyski Program Wspierania Rozwoju Edukacji to nie tylko zakupy multimedialnych pomocy dla szkół, ale również szkolenia kadry oświatowej, realizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. -  Były wcześniej głosy, że nauczyciele mogą być słabym ogniwem tego programu, ale myślę, że nie ma podstaw do takich obaw - mówił marszałek Adam Jarubas. W szkoleniach uczestniczy prawie 1600 nauczycieli, którzy uczą się, jak w pełni wykorzystać możliwości nowoczesnego sprzętu.
Serwis Informacyjny UG