Ważne informacje
..::Konkursy::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY
ZESPÓŁ NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH

    W I semestrze roku szkolnego 2010/2011 nauczyciele przedmiotów humanistycznych, kładli nacisk na przygotowanie uczniów do egzaminu po klasie szóstej i na pracę z uczniem zdolnym oraz na promowanie naszej szkoły w gminie, powiecie i województwie. Nasi uczniowie licznie reprezentują szkołę w różnych konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim, np. w konkursie humanistycznym, mitologicznym, historycznym, biblijnym, czytelniczym, jak również w konkursie języka angielskiego.
· Uczennica p. Elżbiety Cybulskiej Aleksandra Borycka z kl. VIa, weszła do Etapu Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” - Od Obertyna do Wiednia.
· Uczennica p. Jolanty Legawiec i Elżbiety Cybulskiej Aleksandra Borycka uczennica kl. VIa, awansowała do Etapu Wojewódzkiego Konkursu Humanistycznego.
· Uczniowie p. Jolanty Legawiec Aleksandra Gierczak, Alicja Gierczak i Radosław Masłowski uczniowie kl. Va, przeszli do etapu Powiatowego Konkursu Mitologicznego.

Szkolne Koło Hobbystów (opiekun Barbara Tomalska)


   Koło skupia uczniów zajmujących się różnymi formami kolekcjonerstwa. Szczególne miejsce w pracy koła zajmują przygotowania do corocznie organizowanych przez Zarząd Główny  Konkursów Filatelistycznych. Wymagają one  przygotowania uczestników z wiedzy dotyczącej tematu konkursu,  a także filatelistycznej i praktycznej (związanej z budową eksponatu). Hobbyści skupieni w kole prezentują różnorodność swoich zbiorów w kolekcjonerstwie (Giełdy Hobbystów) i pasję ich systematycznego wzbogacania.

Sukcesy członków koła w Młodzieżowym Konkursie Filatelistycznym

1.Finały wojewódzkie
·2004 Polski Ruch Olimpijski - I miejsce
·2005 Światowe Dziedzictwo Kultury Unesco - III miejsce
·2007 Turystyka w Świętokrzyskim - I miejsce
·2008 450-lat Poczty Polskiej - I miejsce
·2009 Z Wadowic do Rzymu - I miejsce
·2010 Polscy Nobliści - III miejsce
2.Finały centralne
·2004 Chorzów - IV miejsce
·2007 Kielce -II miejsce
·2008 Wrocław-X miejsce
·2009 Częstochowa-VI miejsce

Szkolny Klub Sportowy” Olimpia”(opiekun Barbara Nawrot)

    Klub skupia uczniów (zarówno dziewczęta i chłopców), którzy trenują w nim piłkę nożną. Reprezentują oni szkołę w różnych turniejach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej i innych m.in. Coca-cola Cup, Z podwórka na stadion, Turniej im. Marka Wielgusa, a także rozgrywkach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy. Od dziesięciu lat szczególnie młode piłkarki zdobywają czołowe lokaty w turniejach piłkarskich na szczeblu wojewódzkim. Kilka uczennic  z klubu ”Olimpia” stanowi trzon reprezentacji województwa świętokrzyskiego w rozgrywkach makroregionu  oraz centralnych.

Koło historyczne „Wędrujemy przez wieki”(opiekun Elżbieta Cybulska)

   Głównym celem działania koła historycznego, którego uczestnikami są uczniowie klas IV-VI jest rozwijanie zainteresowań historycznych ze szczególnym uwzględnieniem dziejów żołnierza i oręża polskiego na przestrzeni dziejów, od Mieszka I do czasów II wojny światowej.
Efektem pracy uczniów w kole jest ogromna wiedza z historii Polski, co przekłada się na sukcesy  w finałach wojewódzkich oraz w finałach centralnych Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
                    


Sukcesy członków koła

·XII edycja konkursu obejmującego lata od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego
IV i VII miejsce w finale wojewódzkim (rok 2007).
·XIII edycja konkursu obejmująca  lata 1887 do 1821 to I miejsce w województwie świętokrzyskim oraz VIII w etapie regionalnym w Krakowie (rok 2008).
·XIV edycja obejmująca lata od Traktatu Ryskiego do Konferencji w Poczdamie to VI miejsce w województwie(rok 2009).
·XV edycja obejmująca  lata od Cedyni do Orszy to I i III miejsce w finale wojewódzkim i  XIII w finale centralnym w Warszawie (rok 2010).

Zespół taneczny Mali Pacanowianie

    Zespół taneczny Mali Pacanowianie skupia uczniów doskonalących umiejętności taneczne w tańcu dyskotekowym i folklorystycznym (m.in. krakowiaku i trojaku). Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zainteresowania taneczne, aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, promują ją na zewnątrz i pożytecznie spędzają wolny czas.

Dokonania zespołu

   Członkowie zespołu tanecznego biorą udział w przeglądach dyskotekowych grup tanecznych w Wiślicy, gdzie zajmują czołowe lokaty. Uświetniają również swoimi występami coroczny Festiwal Kultury Dzięcięcej w Pacanowie, a także są chętnie zapraszani na różnego rodzaju uroczystości regionalne, gdzie prezentują w pięknych strojach swój dorobek taneczny.

Koło Teatralne "Aida"

Koło teatralne "Aida" istnieje od 2000 r. Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności uczniów i zainteresowań artystycznych. Koło cieszy się wśód uczniów kl. IV-VI dużym zainteresowaniem, o czym świadczy ilość "małych arystów" i frekwencja dzieci na zajęciach. "Aida" działa przez cały rok, przygotowuje okolicznościowe spektakle. Co roku świętujemy Dzień Teatru, gdzie wystawiamy różne spektakle teatralne np. "Zemstę", "Kopciuszka", " Przygody Koziołka Matołka". Ściśle współpracujemy z Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.

Dorobek koła:

* Nagroda Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w XXXVI Ogólnopolskim Konkursie Bliżej Teatru "Teatr 2003"
* Nagroda Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w XXXV Ogólnopolskim Konkursie Bliżej Teatru
* Nagroda Wójta Gminy Pacanów
* Nagroda dyrektora Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie.