Ważne informacje
..::Konkursy::..
Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie
PROJEKTY
**************************************************************************************************
Finalistka Konkursu powołaniowego

       W trosce o wzbudzanie nowych i licznych powołań kapłańskich i zakonnych,
Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach ogłosiło Konkurs Plastyczny zatytułowany: „Pójdź za Mną - powołanie darem i tajemnicą”.
Konkurs został skierowany przez Rektora naszego WSD Ks. dr Antoniego Władysława Sowę do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w czterech kategoriach wiekowych.
       Celem konkursu było zainteresowanie młodych pokoleń powołaniem do kapłaństwa i życia konsekrowanego (zakonnego) oraz zachęta do modlitwy w intencji nowych powołań, a także wzbudzenie zainteresowania wśród uczestników miejscem formacji alumnów.
Konkurs przeprowadzono na terenie naszej Diecezji Kieleckiej. W etapie szkolnym powołana Komisja Konkursowa (skład Komisji: s.Stefania Maksymów, Ks. Rafał Gudwański i mgr Jolanta Legawiec) zakwalifikowała dwie prace: Roksany Topór z kl.3a i Magdaleny Kumorek też z kl.3a.
Zakwalifikowane prace Organizator przyjmował do 23 IV 2012 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu miało miejsce
dnia 12 maja 2012 r. w WSD w Kielcach, w czasie trwania Dnia Świadectwa. Dla finalistów przewidziane zostały nagrody i wyróżnienia.
W kategorii Szkoły Podstawowej klas 1-3 spłynęło 56 prac. Gratulujemy naszej uczennicy
Magdalenie Kumorek za zajęcie III miejsca w finale konkursowym i życzymy dalszych sukcesów.
Napisała: s.Stefania Wioletta Maksymów CSS

**************************************************************************************************
Podsumowanie comiesięcznego konkursu matematycznego o tytuł                                                                  ,, MISTRZA  MATEMATYKI” - w semestrze I roku szkolnego 2011/2012
Celem konkursu było rozbudzenie u uczniów zainteresowania matematyką, wyłonienie talentów matematycznych i przełamanie lęku przed niepowodzeniem. Konkurs przeznaczony jest  dla uczniów klas IV -VI i zgodnie z umową odbywał się w każdy ostatni czwartek miesiąca. Twórcami testów zgodnych z programem nauczania przedmiotu, oraz członkami Komisji są nauczyciele matematyki w szkole: mgr Krystyna Gawłowska i mgr Justyna Gumuła.                                                                                                                                     Tytuł ,, Szkolnego Mistrza Matematyki w pierwszym semestrze roku szkolnego 2011/2012 otrzymała uczennica klasy V b  Anna Nalepa z sumą 91/100 pkt. Drugie miejsce zajęła Dominika Przekota uczennica klasy V b z sumą pkt. 90/100. Trzecie miejsce należy do Łukasza Kunata z klasy IV b z sumą pkt. 87/100.
Talenty matematyczne w poszczególnych klasach to:
Klasa IVa
1. Marcin Grzyb - 83/100
2.Jakub Kręcisz - 71/100
3.Łucja Surmiak - 63/100
Klasa IVb
1. Łukasz Kunat - 87/100
2. Mateusz Przekota - 83/100
3. Julia Kuc - 67/100
Klasa Va
1. Sebastian Wadowiec - 83/100
2. Magdalena Gil - 74/100
3. Adrian Bernat - 70/100
Klasa Vb
1. Anna Nalepa - 91/100
2. Dominika Przekota - 90/100
3. Aniela Brodziak - 82/100
Klasa VIa
1. Radosław Masłowski  i Alicja Gierczak -
2. Jakub Nowicki - 67/100
3. Iwona Zielińska - 62/100
Klasa VIb
1. Agata Woch - 72/100
2. Natalia Zębala -  61/100
3. Jakub Andrzejewicz - 59/100

**************************************************************************************************
Sukcesy Szkolnego Koła Filatelistycznego
Szkolne Koło Filatelistyczne pod kierunkiem Pani Barbary Tomalskiej przyzwyczaiło nas już do nieustających sukcesów na polu różnego rodzaju konkursów. Ostatnią wygraną, była Nagroda w Konkursie Plastycznym na najciekawszy projekt kartki Walentynkowej zorganizowany przez Pocztę Polską S.A. i Polski Związek Filatelistyczny - Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego. Do II etapu Konkursu wpłynęły prace 32 osób. Jak zaznaczyli organizatorzy, sposób wykonania, estetyka i pomysłowość wskazywały na duże zaangażowanie uczniów w realizację projektu. Komisja pod przewodnictwem Pana Janusza Łojka przyznała 10 nagród oraz jedno wyróżnienie. Prace dzieci można było podziwiać na wystawie w Urzędzie Pocztowym w Kielcach w dniach od 10 do 20 lutego. Nagrodę otrzymała uczennica klasy III a - Magdalena Kumorek. Oprócz pamiątkowego dyplomu były liczne upominki: folder,, Kocham Cię”, okazjonalny, złocony znaczek ,, 20 Finał WOŚP” oraz breloczek PP dla nauczyciela.
Gratulujemy!
SP w Pacanowie


**************************************************************************************************
Wyniki Konkursu Historycznego ,, Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1768-1864. Od Konfederacji Barskiej do Powstania Styczniowego”
Rejonowy Etap tego prestiżowego i niezwykle trudnego konkursu odbył się 05.01.2012 r.
w Gimnazjum Nr 9 w Kielcach. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 26 uczniów ze szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego. Szkołę Podstawową w Pacanowie godnie reprezentowali uczniowie klas VI: Radosław Masłowski, Aleksandra Gierczak, Alicja Gierczak. Przewodnikiem po kartach historii i opiekunem uczniów w szkole jest Pani Elżbieta Cybulska.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

**************************************************************************************************
Wyniki Wojewódzkiego Konkursu pod hasłem ,, Wyruszamy razem w cyfrowy świat …Bezpiecznie!” organizowanego w ramach I Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu
           Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach zorganizowały cykl imprez edukacyjnych w ramach I Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu.
I ŚDBI będzie częścią przedsięwzięcia o zasięgu europejskim, zainicjowanego przez Komisję Europejską w 2004 r.; jego celem jest zapewnie dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa
w korzystaniu z zasobów Internetu oraz uświadomienie zagrożeń jakie wiążą się z tym środkiem komunikacji. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Wyruszamy razem w cyfrowy świat...
Bezpiecznie!, a temat przewodni wszystkich działań to - Internet jako łącznik między pokoleniami.                                                                                                                            Jury Konkursu oceniało multimedialne prace plastyczne uczniów kierując się walorami edukacyjnymi, poznawczymi i estetycznymi. Temat zadań: ,, Pies Necik uczy rodziców i dzieci bezpiecznego korzystania z sieci”. W konkursie brało udział 91 szkół z terenu województwa świętokrzyskiego, które przesłały łącznie 250 prac.    
          Komisja wyróżniła prace dwóch uczennic ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie: Magdaleny Kumorek i Roksany Topór. Do udziału w konkursie uczniów przygotowały nauczycielki informatyki: w klasach IV - VI mgr Irena Rzepa, w klasach I-III mgr Barbara   Tomalska. Wyróżnione uczennice wraz z opiekunem Panią Barbarą Tomalską uczestniczyły           dnia 02.02.2012 r. w obchodach I Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Warsztatowy charakter imprezy obejmował: ,, Sąd nad Internetem” - metodą dramy; uczestnictwo uczniów  i nauczycieli w zajęciach otwartych, podczas  których została wspólnie utworzona dydaktyczna gra planszowa ,, Pies Necik uczy bezpiecznego korzystania z Internetu”  przeznaczona dla klas I- III.
Gratulujemy !
SP Pacanów

**************************************************************************************************
WYNIKI  KONKURSU  MITOLOGICZNEGO
Konkurs mitologiczny cieszy się u uczniów dużym zainteresowaniem. Dzieje się tak dlatego, że treści te intrygują, rozbudzają wyobraźnię, a na dodatek są często wplecione w fabułę gier komputerowych. Jak zaznaczyła Jolanta Legawiec - nauczycielka języka polskiego w szkole, przygotowanie do konkursu porządkuje wiedzę uczniów na temat starożytnego świata bóstw
i bohaterów. Często, jak podkreślają poloniści nie wygrana  w konkursie, lecz rozbudzenie
u uczniów ciekawości, a tym samym zmuszenie ich do samokształcenia, w tym sięgania po kolejne książki, czy treści w Internecie jest najważniejszym celem konkursu.

Do II ( Gminnego) Etapu Konkursu Mitologicznego przeszli uczniowie:
1.Wójtowicz Krzysztof    klasa  V a
2.Masłowski Radosław    klasa  VI a
3.Nalepa  Anna                klasa  V b
4.Gil Paulina                    klasa V a
5.Gierczak Aleksandra    klasa VI a
6.Gierczak Alicja             klasa VI a
7.Wadowiec Sebastian     klasa V
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

**************************************************************************************************
Szkolny Etap Konkursu ,, Mistrz ortografii” - rozstrzygnięty !

W dniu 12 stycznia 2012 r. odbył się Szkolny Konkurs ,, Mistrz Ortografii”.
  I miejsce zajęła Łucja Surmiak z klasy VI ,,a”
II miejsce - Karolina Kipigroch z klasy VI ,,b”
III miejsce - Aleksandra Gierczak z klasy VI ,,a”


**************************************************************************************************
Konkurs Humanistyczny
I ( szkolny) Etap Konkursu  Humanistycznego odbył się zgodnie z terminem, 5 grudnia. W etapie szkolnym brało udział 8 uczniów z klas szóstych: Natalia Zębala klasa VI ,,b”, Alicja Gierczak klasa VI ,,a”, Aleksandra Gierczak klasa VI ,,a”, Jakub Andrzejewicz klasa VI ,,a”, Adrian Mazur klasa VI ,,a”, Albert Molenda klasa VI ,,a”, Hałas Mateusz klasa VI ,,a” . Uczestnicy I etapu konkursu rozwiązywali test sprawdzający wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów bloku humanistycznego oraz ścieżek edukacyjnych. Test składał się z zadań otwartych , zamkniętych, oraz krótkich form wypowiedzi.
Najwięcej punktów otrzymał Albert Molenda - 49/72 możliwe do zdobycia punkty.


**************************************************************************************************
Wyniki - Test Oxford Plus
Jak poinformował nas,  nauczyciel języka angielskiego w szkole Pan Dariusz Skwark do XVIII Edycji Testu przystąpiło 34 uczniów z  klas IV - VI. W kategorii klas IV -V, laureatami I( po roku przygotowań) zostali:
Mikołaj Koper, Aniela Brodziak, Dominika Przekota, wszyscy z wynikiem 96 punktów oraz Zofia Jaworska i Magdalena Gil z wynikami 92 pnkt.
W kategorii klas VI, laureatami IIo ( po 2 latach przygotowań ) zostali:
Aleksandra Gierczak i Mateusz Hałas, którzy uzyskali po 84 punkty oraz Paweł Nowicki i Radosław Masłowski - 80 punktów.
Należy nadmienić, że wszyscy uczniowie uczestniczący w konkursie uzyskali wyniki ,,grubo” powyżej 50%, co świadczy o zaangażowaniu uczniów w naukę języka obcego i chęć podnoszenia swoich kompetencji w tym zakresie.
Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w Nowym Roku !

**************************************************************************************************

Powiatowy Konkurs Plastyczny ,, Stop Hałasowi” – rozstrzygnięty!

W dniach 9 i 10 września odbywał się w Busku-Zdroju Festiwal Zdrowia. W ramach Festiwalu rozstrzygnięto kilka prozdrowotnych konkursów i wręczono wiele nagród. Uczniowie naszej szkoły również brali udział w konkursie na plakat promujący higieniczny tryb życia. Ania Nalepa i Anielka Brodziak zajęły I miejsce natomiast nagrody za udział w konkursie otrzymali: Wiktoria Karczewska, Ala Gierczak, Ola Gierczak, Monika Sucharska, Albert Molenda i Adrian Mazur. Opiekunem Koła Plastycznego w szkole jest Pani Renata Moussa.
Gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów, bowiem rok szkolny dopiero się zaczyna!
<zdjęcia>

**************************************************************************************************
KONKURS FOTOGRAFICZNY !!!

1. Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do udziału w konkursie fotograficznym pt. ,Cztery pory roku”. Konkurs podzielony  jest na 4 etapy, które pokrywają się z czasem trwania pór roku. Każdy z autorów może przynieść maksymalnie  2  zdjęcia na każdą porę roku.

2. Tematyka zdjęć  dotycząca ukazania piękna ojczystej przyrody i krajobrazów.

3. Każda fotografia na odwrocie powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko autora, tytuł fotografii i miejsce jej wykonania.

4. Termin składania zdjęć do 15.05. 2012r.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 01.06.2012r.

6. Konkurs rozstrzygnięty będzie w  II kategoriach.
I    kategoria dotyczy zdjęć przyrody i krajobrazu najbliższej okolicy.
II   kategoria - ukazanie piękna przyrody i krajobrazu naszej ojczyzny. (np. zdjęcia z wakacji)

7. Komisja konkursowa oceniając fotografie weźmie pod uwagę:
- niezwykłość uchwyconego zjawiska przyrodniczego i krajobrazu,
- złożoność elementów tworzących fotografię,
- oryginalność i niepowtarzalność zdjęcia.

Zapraszamy

Osoba odpowiedzialna:  W. Grochowska
Prace należy dostarczyć do wychowawców świetlicy.
**************************************************************************************************