Pracownia Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej

Pracownia Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach utworzyliśmy Pracownię Ekologiczno-Przyrodniczą. Całkowity koszt wyniósł 23688,70zł w tym 18688,70 zł to środki z w/w Funduszu. Z wpłat rodziców – 4500 zł, zakupione zostały meble, a ze środków Funduszu pomoce do eksperymentów przyrodniczych.

czytaj dalej
Macewa – gra miejska

Macewa – gra miejska

Dnia 11 czerwca 2018 roku mieszkańców zadziwił widok dużej grupy młodzieży i dorosłych spacerujących uliczkami Pacanowa. Zaciekawieni przystawali i przysłuchiwali się, jednocześnie rozpoznając wśród zgromadzonych znajome twarze. Co się tu dzieje? O co chodzi? – zadawali pytania. To uczestnicy Programu „Szkoła Dialogu”, uczniowie klas siódmych ze Szkoły Podstawowej w Pacanowie pod opieką koordynatora projektu Katarzyny Cudnej, zorganizowali dla lokalnych władz, nauczycieli, rodziców wycieczkę po miejscach związanych z życiem, religią i kulturą Żydów mieszkających przed wojną w Pacanowie.

czytaj dalej
Finał Projektu – Pracownia Przyrodniczo – Ekologiczna

Finał Projektu – Pracownia Przyrodniczo – Ekologiczna

W dniu 12 czerwca 2018r. w naszej szkole odbył się Dzień Doświadczeń Przyrodniczych. Uczniowie z różnych klas uczestniczyli w tym pokazie. Członkowie Koła Przyrodniczego prezentowali doświadczenia, które wykonywali wcześniej na zajęciach. Wykorzystali pomoce znajdujące się w pracowni przyrodniczo – ekologicznej.

czytaj dalej