Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Działania w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

 

Terapia Biofeedback EEG
    • Terminy zajęć są ustalane indywidualnie, pod numerem tel.: 413765432
   • prowadzenie: Stanisław Stańczyk
 • Harmonogram:

  Poniedziałek

   

  10:05 – 10:50
  11:00 – 11:45

  14:40 – 15:25

  Wtorek

  07:30 – 08:15
  10:00 – 13:00

  13:45 – 15:15

  Środa

  07:30 – 08:15
  09:10 – 09:55
  11:55 – 12:40
  13:45 – 16:00

  16:30 – 18:00

  Czwartek

  07:15 – 08:00
  09:00 – 10:30
  11:00 – 11:45

  13:45 – 15:15

  Piątek

  07:30 – 08:15
  09:00 – 14:30
Zajęcia rozwijające z informatyki

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia rozwijające z informatyki – grupa 1 (RI1) – Sławomir Cudny

Sobota – 8.15 – 10.00

 • Zajęcia rozwijające z informatyki – grupa 2 ( RI2) – Sławomir Cudny

Sobota  – 10.15 – 12.00

 • Zajęcia rozwijające z informatyki – grupa 3 ( RI3 ) – Sławomir Cudny

Sobota – 12.15 – 14.00

 

Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 uczniów.
Zajęcia prowadzić będzie 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pacanowie,
W programie zajęć m.in:

Moduł I   (XI.2018-VI.2019)

 • Wstęp do algorytmiki
 • Programowanie w środowisku Scratch
 • Podstawy programowania robotów mBoot w środowisku mBlock

Moduł II   (IX.2019-III.2020)

 • Podstawy programowania  w języku C++
 • Podstawy programowania  kontrolerów Arduino
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 1 (WA1) – Sylwia Woźniczka

Środa – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 2 (WA2) –Sylwia Woźniczka

Poniedziałek – 13.55 – 14.40

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 3 ( WA3) – Iwona Zych – Żak

Piątek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 4 ( WA4) – Iwona Zych – Żak

Poniedziałek  – 13.55 – 14.40

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 5 ( WA5) –          Iwona Zych – Żak
  Wtorek – 7.25 – 8.10

Planowane jest utworzenie 5 grup po 8 uczniów w klasach IV – VII. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pacanowie.  

Zajęcia mają na celu pomóc uczniom w uzyskaniu lepszych wyników w nauce, utrwaleniu zdobytych wcześniej wiadomości w zakresie języka oraz w niwelowaniu deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur leksykalno-gramatycznych.  

Podczas zajęć będą wykorzystywane nowoczesne technologie TIK, metody audiowizualne, gry językowe, piosenki, itp. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Harmonogram zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 1 (WM1) – Katarzyna Kopeć

Poniedziałek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 2 (WM2) – Katarzyna Kopeć

Wtorek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 3 (WM3) – Justyna Gumuła

Piątek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 4 (WM4) – Justyna Gumuła

Poniedziałek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 5 ( WM5) – Krystyna Gawłowska

Poniedziałek – 13.55 – 14.40

 

 

 

Planowane jest utworzenie 5 grup po 8 uczniów. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

Celem zajęć jest wzrost umiejętności kluczowych, eliminowanie trudności w nauce, uzupełnianie braków wiedzy, zwiększenie zaufania we własne siły poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem programu GeoGebra, zasobów edukacyjnych dostępnych na platformach internetowych (m. in. Scholaris, LearningApss, Khan Academy, Matzoo) oraz poprzez gry i zabawy edukacyjne.

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – grupa 1 (RA1) – Sylwia Woźniczka

Wtorek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – grupa 2 (RA2) – Sylwia Woźniczka

Czwartek – 7.25 – 8.10

 

 

 

Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 osób z klas VIII i III gimnazjum.  

Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w Pacanowie.  

Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim, kulturą krajów anglojęzycznych, wzbogacaniem słownictwa i poszerzaniem poznanych struktur gramatycznych.  

Podczas zajęć będą wykorzystywane nowoczesne technologie TIK (aplikacje do nauki języka), metody audiowizualne, metody komunikacyjne, gry językowe, itp.  

Zajęcia rozwijające z matematyki

Harmonogram zajęć:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki – grupa 1 (RM1) – Katarzyna Kopeć

Środa – 13.55 – 14.40

 • Zajęcia rozwijające z matematyki – grupa 2 (RM2) – Justyna Gumuła

Czwartek – 7.25 – 8.10

Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 uczniów. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele matematyki  Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

Moduły zajęć w programie:

 1. Matematyka wokół nas m.in:
  – na co dzień
  – w przyrodzie
  – w sztuce
  – w muzyce
 2. Niestandardowe metody liczenia m.in.
  – szybkie sposoby mnożenia na palcach
  – mnożenie „po japońsku”
 3. Odlotowe figury m. in:
  – koła w narożach
  – matematyka pod nogami
  – parkietaże
 4. Zadania i zagadki logiczne
 5. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
Zajęcia rozwijające z przyrody

Harmonogram zajęć:

 • Zajęcia rozwijające z przyrody – grupa 1 ( RP1) – Teresa Kseń

Środa-13.55-14.40

Piątek – 13.55 – 14.40

 • Zajęcia rozwijające z przyrody – grupa 2 (RP2) – Marta Golonka

Piątek – 13.00 – 13.45 i  13.55-14.40

 • Zajęcia rozwijające z przyrody – grupa 3 ( RP3) – Anna Jaworska

Sobota – 8.15 – 9.00  i 9.15 – 10.00 ( co drugi tydzień )

 

——————————————————————————————————

 

Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 osób. Zajęcia prowadzić będzie 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

 

 Moduły zajęć w programie: 

 • Niewidoczne staje się widoczne  
 • Anatomia w pigułce 
 • Świat pod stopami 
 • Co w trawie piszczy 
 • Z głową w chmurach 
 • Niezwykłe H2O 
 • Uczeń odkrywca 
Wyjazd edukacyjny

Rekrutacja wkrótce!

Zajecia stymulujące rozwój poznawczy

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci. 

Planowane jest utworzenie 1 grupy obejmującej  3 osoby. 

Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela  Szkoły Podstawowej w Pacanowie.   

Są one skierowane do uczniów klas I-III. 

Celem zajęć jest usprawnianie i rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań twórczych , rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego. 

Moduły zajęć  w programie: 

 1. Usprawnianie funkcji poznawczych:

– sprawności manualnej i grafomotorycznej,                                                                                                   

– funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej      

  -funkcji słuchowej,                                                                                                                                                                 

  – koncentracji uwagi i pamięci. 

 1. Usprawnianie funkcji poznawczych nakierowanych na rozwijanie czytania, pisania i liczenia: – sprawności manualnej i grafomotorycznej,                                                                                                                                                   – funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowej,                                                                                                                 – koncentracji uwagi i pamięci.                                                                                                                                                                             – rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, 

– ćwiczenia w czytaniu i pisaniu i liczeniu. 

 1. Usprawnianie funkcji poznawania świata i rozbudzanie zainteresowań: 

– jak powstaje kolor… 

– zabawy kolorami, 

– w krainie papieru,  

– jak powstaje książka… 

– co mamy z owoców i warzyw… 

– jak powstaje film… 

– w krainie dźwięków. 

Zajęcia logopedyczne

Rekrutacja uzupełniająca przewidziana na wrzesień 2019r.

Zajęcia rewalidacyjne

Rekrutacja uzupełniająca przewidziana na wrzesień 2019r.

Terapia integracji sensoryczno-motorycznej

Działania w ramach projektu

Integracja sensoryczno-motoryczna

Terapia integracji sensoryczno-motorycznej ma formę ukierunkowanych ćwiczeń i zabawy. Zadaniem terapii jest dostarczenie dziecku właściwych doświadczeń ruchowych i bodźców sensorycznych pozwalających mu na wykształcenie zachowań adaptacyjnych takich jak: odpowiednia reakcja czy celowe działanie. Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej Sali SI. Są to zajęcia indywidualne, ich celem jest:

* Ocena rozwoju procesów przetwarzania sensomotorycznego.

* Usprawnianie układów zmysłowych i korygowanie dysfunkcji w rozwoju planowania motorycznego.

* Re-diagnoza po kilku miesiącach zajęć terapeutycznych.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy szkoły 730-1430. Czas zajęć jest elastyczny ( godziny mogą się zmieniać) i dostosowany do planu danej klasy.

Harmonogram zajęć terapeutycznych:

Klasa I – środa, czwartek

Klasa II – poniedziałek, wtorek, środa

Klasa III – środa, czwartek, piątek

Klasa IV b – poniedziałek

Klasa V a – piątek

Klasa V b – czwartek

Prowadzenie: Wiesława Ptak, tel. 888 507 571

Zajecia korekcyjno-kompensacyjne

W Szkole Podstawowej w Pacanowie  zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne realizowane są  w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla III grup uczniów klas IV-VI na podstawie programu terapeutycznego „Ortograffiti” . Są one przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, u których stwierdzono trudności w nauce czytania i pisania – spowodowane przez dysfunkcje w sferze percepcji wzrokowej, słuchowej lub ruchowej, atakże z zaburzeniami koncentracji uwagi albo zaburzeniami pamięci. Tematy zajęć oraz plan pracy zostały opracowane w oparciu o program terapeutyczny „Ortograffiti”. Jest to Ogólnopolski Program Edukacyjno – Terapeutyczny rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Nasza praca opiera się głównie na serii zeszytów ćwiczeń Wydawnictwa Pedagogicznego Operon. Staramy się, aby na zajęciach panowała miła atmosfera, więc jeśli tylko trzeba, pomagamy sobie wzajemnie. Chcąc uzyskać lepsze efekty – samodzielnie pracujemy w domu. Wtedy ważną rolę odgrywają rodzice, którzy wspierają swoje dziecko i zachęcają je do systematycznej pracy. 

Terapia pedagogiczna

Harmonogram zajęć:

 • Terapia pedagogiczna – grupa 1  (T1) – Edyta Świąder

Czwartek – 7.25 – 8.10

 • Terapia pedagogiczna – grupa 2 ( T2) – Edyta Świąder

Poniedziałek – 13.55 – 14.40

 • Terapia pedagogiczna – grupa 3 (T3) – Katarzyna Cudna

Czwartek  – 7.25 – 8.10

 • Terapia pedagogiczna – grupa 4 (T4) – Katarzyna Cudna

Wtorek – 7.25 – 8.10

 

 

Planowane jest utworzenie 4 grup po 5 osób. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele – terapeuci pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

Celem zajęć jest:

 • Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale ortograficznym.
 • Praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości.
 • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
 • Niwelowanie napięć emocjonalnych.
 • Stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesu.
 • Doskonalenie umiejętności szkolnych i wyrównywanie braków w wiadomościach.

Archiwum wpisów z projektu „Nowoczesna szkoła”

ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 20.000 ZŁ NETTO

  Zamawiający:   GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE   NIP: 6551774893 REGON: 000592578 PKD: P.85.20.Z - Szkoły podstawowe Adres siedziby: Ulica: Karska Nr budynku: 3 Nr lokalu: Kod pocztowy: 28-133 Miejscowość: Pacanów Kraj:...

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych „Metoda eksperymentu w praktyce szkolnej”

W ramach realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła” odbyło się kolejne szkolenie części kadry pedagogicznej. Uczestnicy poznali wiele technik i metod, które pozwolą efektownie i efektywnie przekazywać wiedzę, wzbudzając w uczniach ciekawość świata. Metoda eksperymentu...

Terapia integracji sensoryczno-motorycznej

Integracja sensoryczna to neurologiczny proces, w którym dochodzi do organizacji naszych wrażeń sensorycznych, abyśmy mogli poprawnie funkcjonować w codziennym życiu i uczyć się rzeczy nowych. Zazwyczaj nasz mózg otrzymuje informacje z otoczenia lub naszego ciała,...

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI

W Szkole Podstawowej w Pacanowie  zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne realizowane są  w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej z trzech grup uczniów klas IV-VI na podstawie programu terapeutycznego „Ortograffiti” . Są one przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, u...

Roboty ruszyły w trasę

Roboty ruszyły w trasę Zajęcia rozwijające z programowania i robotyki wkroczyły w nową fazę. Po zakończeniu cyklu zajęć związanych z programowaniem w środowisku Scratch przyszedł czas na programowanie robotów mBot. Przejście z jednego typu programowania na drugi nie...

„Nowoczesna Szkoła”

„Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowany od listopada 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły...

Zajęcia wyrównawcze dla klas gimnazjum i klasy 8a w ramach projektu Nowoczesna Szkoła

W ramach projektu Nowoczesna Szkoła odbywają się zajęcia wyrównawcze dla uczniów klas 8a oraz 3abG. Podczas zajęć uczniowie niwelują braki wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania działań na liczbach,procentach, potęgach i pierwiastkach i wyrażeniach...

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego

  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego są organizowane dla klas czwartych, piątych, szóstych i siódmych. Podczas zajęć niwelowane są deficyty wiedzy z zakresu słownictwa i gramatyki. Uczniowie wykorzystują platformy edukacyjne takie jak:...

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas czwartych

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla uczniów klas czwartych w ramach projektu “Nowoczesna szkoła” odbywają się w poniedziałki na siódmej godzinie lekcyjnej. W ramach zajęć ćwiczymy znajomość tabliczki mnożenia, wykonywanie działań pamięciowych na liczbach...

Zajęcia rozwijające z przyrody – gr. II

W zajęciach biorą udział uczniowie klas starszych szkoły podstawowej i gimnazjum. Na podstawie przeprowadzanych obserwacji i doświadczeń poznają procesy biologiczne i chemiczne zachodzące w środowisku i w organizmach. Potrafią identyfikować skład powietrza,...

Terapia pedagogiczna – grupa III i IV

Uczniowie klasy szóstej i siódmej uczestniczący w zajęciach terapii pedagogicznej w pierwszym etapie przypominali i powtarzali podstawowe zasady ortograficzne. Doskonalili umiejętność praktycznego wykorzystania reguł pisowni w różnorodny sposób: rozwiązywali rebusy,...

Zajecia rozwijające z przyrody

Zajęcia rozwijające z przyrody – Grupa I, tworzą ją uczniowie klasy IVb i Vb. Wykonywali na nich doświadczenia i eksperymenty. Na zajęciach realizowane były tematy min. dotyczące gleby, powietrza, ciśnienia. Uczniowie oglądali i samodzielne robili  preparaty...

Szkolenie dla nauczycieli

Projekt „Nowoczesna szkoła” to nie tylko zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, pomagające im wyrównać braki, dodatkowa pomoc psychologiczna – pedagogiczna i nowoczesny sprzęt dla szkoły, ale także szkolenia dla kadry pedagogicznej. Pierwsze z nich dotyczące...

Zajęcia informatyka – robotyka

Zajęcia informatyki – robotyki w ostatnim okresie poświęcone były algorytmice i programowaniu. Jako środowisko programistyczne używany był Scratch, a zadania do zrealizowania dostosowane były do poziomu wiekowego poszczególnych grup. W trakcie zajęć układane były...

Usługa wsparcia w zarządzaniu projektem „Nowoczesna szkoła”

Zamawiający:   GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W PACANOWIE  NIP: 6551774893  REGON: 000592578  PKD: P.85.20.Z - Szkoły podstawowe  Adres siedziby:  Ulica: Karska  Nr budynku: 3  Nr lokalu:  Kod...

Harmonogram zajęć w projekcie „Nowoczesna Szkoła”

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła"  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Szkole Podstawowe im. K. Makuszyńskiego  w Pacanowie   Zajęcia...

“Nowoczesna Szkoła” wystartowała

Realizowany w pacanowskiej placówce oświatowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projekt “Nowoczesna Szkoła”, nabiera rozpędu.

„Nowoczesna Szkoła” – spotkanie organizacyjne z rodzicami

W dniu 22.10.2018 r. w Szkole Podstawowej w Pacanowie odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów,  celem którego było omówienie  realizacji projektu  dofinansowanego z Funduszy Europejskich „ Nowoczesna Szkoła”.  Pani Małgorzata Stańczyk...

Spotkanie z rodzicami 22.10.2018

W najbliższy poniedziałek 22.10.2018 r. w świetlicy szkolnej o godz.16.00 odbędzie się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami wszystkich uczniów, podczas którego będą omawiane bardzo ważne kwestie dotyczące realizacji zajęć w ramach projektu „Nowoczesna...

Rekrutacja do projektu „Nowoczesna szkoła”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu  „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na stronie projektu : http://sppacanow.nazwa.pl/site/rpo/  publikować będziemy...

Biofeedback EEG

Jednym z działań projektu  „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego jest wspomaganie uczniów przez terapię Biofeedback EEG. Od listopada br. prowadzone będą w...

Podpisanie umowy na realizację projektu

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację projektu „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Aktualności z realizacji projektu:
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów klas IV-VI

W Szkole Podstawowej w Pacanowie  zajęcia  korekcyjno – kompensacyjne realizowane są  w wymiarze 1 godziny tygodniowo dla każdej z trzech grup uczniów klas IV-VI na podstawie programu terapeutycznego „Ortograffiti” . Są one przeznaczone przede wszystkim dla uczniów, u...

Roboty ruszyły w trasę

Roboty ruszyły w trasę

Roboty ruszyły w trasę Zajęcia rozwijające z programowania i robotyki wkroczyły w nową fazę. Po zakończeniu cyklu zajęć związanych z programowaniem w środowisku Scratch przyszedł czas na programowanie robotów mBot. Przejście z jednego typu programowania na drugi nie...

„Nowoczesna Szkoła”

„Nowoczesna Szkoła”

„Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, realizowany od listopada 2018 roku. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Szkoły...

 „Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota dofinansowania wynosi 576 182, 28 zł. Celem realizacji projektu jest podniesienie efektów kształcenia w Szkole Podstawowej w Pacanowie poprzez udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania, w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych , a także podczas zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wymienione zajęcia będą prowadzone innowacyjnymi, atrakcyjnymi dla uczniów metodami. Zapewnione są również szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.