Projekt „Nowoczesna szkoła” finansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Działania w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

 

Terapia Biofeedback EEG
    • Terminy zajęć są ustalane indywidualnie, pod numerem tel.: 413765432
   • prowadzenie: Stanisław Stańczyk
 • Harmonogram:

  Poniedziałek

   

  10:05 – 10:50
  11:00 – 11:45

  14:40 – 15:25

  Wtorek

  07:30 – 08:15
  10:00 – 13:00

  13:45 – 15:15

  Środa

  07:30 – 08:15
  09:10 – 09:55
  11:55 – 12:40
  13:45 – 16:00

  16:30 – 18:00

  Czwartek

  07:15 – 08:00
  09:00 – 10:30
  11:00 – 11:45

  13:45 – 15:15

  Piątek

  07:30 – 08:15
  09:00 – 14:30
Zajęcia rozwijające z informatyki

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia rozwijające z informatyki – grupa 1 (RI1) – Sławomir Cudny

Sobota – 8.15 – 10.00

 • Zajęcia rozwijające z informatyki – grupa 2 ( RI2) – Sławomir Cudny

Sobota  – 10.15 – 12.00

 • Zajęcia rozwijające z informatyki – grupa 3 ( RI3 ) – Sławomir Cudny

Sobota – 12.15 – 14.00

 

Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 uczniów.
Zajęcia prowadzić będzie 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pacanowie,
W programie zajęć m.in:

Moduł I   (XI.2018-VI.2019)

 • Wstęp do algorytmiki
 • Programowanie w środowisku Scratch
 • Podstawy programowania robotów mBoot w środowisku mBlock

Moduł II   (IX.2019-III.2020)

 • Podstawy programowania  w języku C++
 • Podstawy programowania  kontrolerów Arduino
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j. angielskiego

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 1 (WA1) – Sylwia Woźniczka

Środa – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 2 (WA2) –Sylwia Woźniczka

Poniedziałek – 13.55 – 14.40

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 3 ( WA3) – Iwona Zych – Żak

Piątek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 4 ( WA4) – Iwona Zych – Żak

Poniedziałek  – 13.55 – 14.40

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka angielskiego – grupa 5 ( WA5) –          Iwona Zych – Żak
  Wtorek – 7.25 – 8.10

Planowane jest utworzenie 5 grup po 8 uczniów w klasach IV – VII. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pacanowie.  

Zajęcia mają na celu pomóc uczniom w uzyskaniu lepszych wyników w nauce, utrwaleniu zdobytych wcześniej wiadomości w zakresie języka oraz w niwelowaniu deficytów wiedzy wynikających z nieznajomości struktur leksykalno-gramatycznych.  

Podczas zajęć będą wykorzystywane nowoczesne technologie TIK, metody audiowizualne, gry językowe, piosenki, itp. 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Harmonogram zajęć:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 1 (WM1) – Katarzyna Kopeć

Poniedziałek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 2 (WM2) – Katarzyna Kopeć

Wtorek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 3 (WM3) – Justyna Gumuła

Piątek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 4 (WM4) – Justyna Gumuła

Poniedziałek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki – grupa 5 ( WM5) – Krystyna Gawłowska

Poniedziałek – 13.55 – 14.40

 

 

 

Planowane jest utworzenie 5 grup po 8 uczniów. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

Celem zajęć jest wzrost umiejętności kluczowych, eliminowanie trudności w nauce, uzupełnianie braków wiedzy, zwiększenie zaufania we własne siły poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. Lekcje prowadzone będą z wykorzystaniem programu GeoGebra, zasobów edukacyjnych dostępnych na platformach internetowych (m. in. Scholaris, LearningApss, Khan Academy, Matzoo) oraz poprzez gry i zabawy edukacyjne.

Zajęcia rozwijające z j. angielskiego

Harmonogram zajęć

 • Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – grupa 1 (RA1) – Sylwia Woźniczka

Wtorek – 7.25 – 8.10

 • Zajęcia rozwijające z jęz. angielskiego – grupa 2 (RA2) – Sylwia Woźniczka

Czwartek – 7.25 – 8.10

 

 

 

Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 osób z klas VIII i III gimnazjum.  

Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela Szkoły Podstawowej w Pacanowie.  

Zajęcia mają na celu rozwijanie zainteresowania uczniów językiem angielskim, kulturą krajów anglojęzycznych, wzbogacaniem słownictwa i poszerzaniem poznanych struktur gramatycznych.  

Podczas zajęć będą wykorzystywane nowoczesne technologie TIK (aplikacje do nauki języka), metody audiowizualne, metody komunikacyjne, gry językowe, itp.  

Zajęcia rozwijające z matematyki

Harmonogram zajęć:

 • Zajęcia rozwijające z matematyki – grupa 1 (RM1) – Katarzyna Kopeć

Środa – 13.55 – 14.40

 • Zajęcia rozwijające z matematyki – grupa 2 (RM2) – Justyna Gumuła

Czwartek – 7.25 – 8.10

Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 uczniów. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele matematyki  Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

Moduły zajęć w programie:

 1. Matematyka wokół nas m.in:
  – na co dzień
  – w przyrodzie
  – w sztuce
  – w muzyce
 2. Niestandardowe metody liczenia m.in.
  – szybkie sposoby mnożenia na palcach
  – mnożenie „po japońsku”
 3. Odlotowe figury m. in:
  – koła w narożach
  – matematyka pod nogami
  – parkietaże
 4. Zadania i zagadki logiczne
 5. Zadania o podwyższonym stopniu trudności.
Zajęcia rozwijające z przyrody

Harmonogram zajęć:

 • Zajęcia rozwijające z przyrody – grupa 1 ( RP1) – Teresa Kseń

Środa-13.55-14.40

Piątek – 13.55 – 14.40

 • Zajęcia rozwijające z przyrody – grupa 2 (RP2) – Marta Golonka

Piątek – 13.00 – 13.45 i  13.55-14.40

 • Zajęcia rozwijające z przyrody – grupa 3 ( RP3) – Anna Jaworska

Sobota – 8.15 – 9.00  i 9.15 – 10.00 ( co drugi tydzień )

 

——————————————————————————————————

 

Planowane jest utworzenie 2 grup po 8 osób. Zajęcia prowadzić będzie 2 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

 

 Moduły zajęć w programie: 

 • Niewidoczne staje się widoczne  
 • Anatomia w pigułce 
 • Świat pod stopami 
 • Co w trawie piszczy 
 • Z głową w chmurach 
 • Niezwykłe H2O 
 • Uczeń odkrywca 
Wyjazd edukacyjny

Rekrutacja wkrótce!

Zajecia stymulujące rozwój poznawczy

Zajęcia stymulujące rozwój poznawczy dzieci. 

Planowane jest utworzenie 1 grupy obejmującej  3 osoby. 

Zajęcia będą prowadzone przez nauczyciela  Szkoły Podstawowej w Pacanowie.   

Są one skierowane do uczniów klas I-III. 

Celem zajęć jest usprawnianie i rozwijanie aktywności poznawczej dziecka przez organizowanie warunków do prowadzenia działań twórczych , rozwijania zainteresowań poznawczych, do czerpania radości w odkrywaniu nowego. 

Moduły zajęć  w programie: 

 1. Usprawnianie funkcji poznawczych:

– sprawności manualnej i grafomotorycznej,                                                                                                   

– funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej      

  -funkcji słuchowej,                                                                                                                                                                 

  – koncentracji uwagi i pamięci. 

 1. Usprawnianie funkcji poznawczych nakierowanych na rozwijanie czytania, pisania i liczenia: – sprawności manualnej i grafomotorycznej,                                                                                                                                                   – funkcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowej,                                                                                                                 – koncentracji uwagi i pamięci.                                                                                                                                                                             – rozwijanie i wzbogacanie słownictwa, 

– ćwiczenia w czytaniu i pisaniu i liczeniu. 

 1. Usprawnianie funkcji poznawania świata i rozbudzanie zainteresowań: 

– jak powstaje kolor… 

– zabawy kolorami, 

– w krainie papieru,  

– jak powstaje książka… 

– co mamy z owoców i warzyw… 

– jak powstaje film… 

– w krainie dźwięków. 

Zajęcia logopedyczne

Rekrutacja wkrótce!

Zajęcia rewalidacyjne

Rekrutacja wkrótce!

Terapia integracji sensoryczno-motorycznej

Rekrutacja wkrótce!

Zajecia korekcyjno-kompensacyjne

Rekrutacja wkrótce!

Terapia pedagogiczna

Harmonogram zajęć:

 • Terapia pedagogiczna – grupa 1  (T1) – Edyta Świąder

Czwartek – 7.25 – 8.10

 • Terapia pedagogiczna – grupa 2 ( T2) – Edyta Świąder

Poniedziałek – 13.55 – 14.40

 • Terapia pedagogiczna – grupa 3 (T3) – Katarzyna Cudna

Czwartek  – 7.25 – 8.10

 • Terapia pedagogiczna – grupa 4 (T4) – Katarzyna Cudna

Wtorek – 7.25 – 8.10

 

 

Planowane jest utworzenie 4 grup po 5 osób. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele – terapeuci pedagogiczni Szkoły Podstawowej w Pacanowie.

Celem zajęć jest:

 • Wypracowanie nawyków poprawnego pisania i czytania ze zrozumieniem.
 • Usprawnianie funkcji percepcyjno-motorycznych na materiale ortograficznym.
 • Praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości.
 • Motywowanie do podejmowania zadań o różnym stopniu trudności.
 • Niwelowanie napięć emocjonalnych.
 • Stwarzanie okazji do odnoszenia sukcesu.
 • Doskonalenie umiejętności szkolnych i wyrównywanie braków w wiadomościach.

Archiwum wpisów z projektu „Nowoczesna szkoła”

Harmonogram zajęć w projekcie „Nowoczesna Szkoła”

Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu "Nowoczesna szkoła"  finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w Szkole Podstawowe im. K. Makuszyńskiego  w Pacanowie   Zajęcia...

Postępowanie przetargowe – Zajęcia w ramach projektu „Nowoczesna szkoła”

Informacje o ogłoszeniuData publikacji ogłoszenia22-11-2018Termin składania ofert30-11-2018Numer ogłoszenia1151183Status ogłoszeniaAktualneTreść ogłoszenia została zmienionaZamawiającym w niniejszym postępowaniu jest: GMINA PACANÓW/ SZKOŁA PODSTAWOWA IM....

Częściowe rozstrzygnięcie przetargu

INFORMACJA W TRYBIE ART. 92 ust. 1 USTAWY PZP  dotycząca  Zadania częściowego nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych  oraz  Zadania częściowego nr 3 - Dostawa sprzętu do terapii biofeedback  Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu w projekcie „Nowoczesna...

“Nowoczesna Szkoła” wystartowała

Realizowany w pacanowskiej placówce oświatowej, finansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego projekt “Nowoczesna Szkoła”, nabiera rozpędu.

Przetarg O.271.1.2018 W Biuletynie Informacji Publicznej, Szkoły Podstawowej w Pacanowie, pod adresem  http://bip.sppacanow.nazwa.pl/index.php?id=214&p=1   zostały opublikowane dokumenty przetargowe na Dostawę Sprzętu w Projekcie "Nowoczesna Szkoła"...

„Nowoczesna Szkoła” – spotkanie organizacyjne z rodzicami

W dniu 22.10.2018 r. w Szkole Podstawowej w Pacanowie odbyło się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów,  celem którego było omówienie  realizacji projektu  dofinansowanego z Funduszy Europejskich „ Nowoczesna Szkoła”.  Pani Małgorzata Stańczyk...

Spotkanie z rodzicami 22.10.2018

W najbliższy poniedziałek 22.10.2018 r. w świetlicy szkolnej o godz.16.00 odbędzie się spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami wszystkich uczniów, podczas którego będą omawiane bardzo ważne kwestie dotyczące realizacji zajęć w ramach projektu „Nowoczesna...

Rekrutacja do projektu „Nowoczesna szkoła”

Rozpoczynamy rekrutację do projektu  „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na stronie projektu : http://sppacanow.nazwa.pl/site/rpo/  publikować będziemy...

Biofeedback EEG

Jednym z działań projektu  „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego jest wspomaganie uczniów przez terapię Biofeedback EEG. Od listopada br. prowadzone będą w...

Podpisanie umowy na realizację projektu

W dniu dzisiejszym podpisana została umowa na realizację projektu „Nowoczesna szkoła” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

Aktualności z realizacji projektu:

Częściowe rozstrzygnięcie przetargu

INFORMACJA W TRYBIE ART. 92 ust. 1 USTAWY PZP  dotycząca  Zadania częściowego nr 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych  oraz  Zadania częściowego nr 3 - Dostawa sprzętu do terapii biofeedback  Dotyczy postępowania: Dostawa sprzętu w projekcie „Nowoczesna...

 „Nowoczesna szkoła” to projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota dofinansowania wynosi 576 182, 28 zł. Celem realizacji projektu jest podniesienie efektów kształcenia w Szkole Podstawowej w Pacanowie poprzez udział uczniów w zajęciach rozwijających zainteresowania, w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych , a także podczas zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wymienione zajęcia będą prowadzone innowacyjnymi, atrakcyjnymi dla uczniów metodami. Zapewnione są również szkolenia dla kadry pedagogicznej oraz wyposażenie placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.