Informacja o wyborze oferty na zakup książek do biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Informujemy, że spośród nadesłanych 5 ofert, 2 nie spełniały warunków zapytania. Najniższą ofertę spełniającą warunki zapytania złożyła firma Books Spółka z o.o. 62-571 Stare Miasto Żychlin, ul. Tuliszkowska 14 D.Wartość zamówienia: 10 941,97 zł brutto.

 

Zamiast kwiatka niosę pomoc

Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pacanowie przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Zamiast Kwiatka Niosę Pomoc!” zorganizowanej przez Polską Akcję Humanitarną. Proponujemy uczniom, aby świętując zakończenie roku szkolnego, zamiast kwiatów wręczyli swoim wychowawcom cegiełki na pomoc humanitarną! To świetna okazja, aby wesprzeć mieszkańców Somalii. Udział w akcji jest dobrowolny. Bez względu na fakt, czy uczeń weźmie w niej udział, prosimy wszystkich (szczególnie rodziców) o powstrzymanie się przed zakupem kwiatów czy słodyczy dla nauczycieli!!! Jako podziękowanie wystarczy szczere „dziękuję ”. Zakup cegiełki będzie natomiast wyrazem solidarności i empatii wobec potrzebujących.

Społeczność Szkoły Podstawowej w Pacanowie

 

Ważna informacja dla rodziców na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i edukacji włączającej

W ramach projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnieniem edukacji włączającej” w szkołach i placówkach na terenie woj.świętokrzyskiego zostały utworzone punkty konsultacyjne, których celem jest pomoc rodzicom, nauczycielom w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczegółowe informacje na temat powyższych działań znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce Szkoły i organy prowadzące pod hasłem „Edukacja włączająca”: https://kuratorium.kielce.pl/pl/szkoly-i-organy-prowadzace/edukacja-wlaczajaca/

 

Zarządzenie wójta Gminy Pacanów w sprawie rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli

W niniejszym pliku  znajduje się Zarządzenie Wójta Gminy Pacanów w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz naszej szkoły

Zachęcamy wszystkich rodziców dzieci, uczęszczających do naszej szkoły, a także osoby sprzyjające naszej placówce oświatowej do przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy wizytówkę ze szczegółowymi danymi KRS i celu szczegółowego dotyczącymi wypełnienia odpowiednich rubryk formularza PIT-37 pozwalający na łatwe rozliczenie formularza PIT, tak aby pieniądze trafiły do naszej szkoły.

 

Poradnik szkolny dla rodziców

Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców opracowało Poradnik szkolny, w którym można dowiedzieć się o wielu ciekawych informacji, przeznaczonych właśnie dla rodziców uczniów, na przykład, co zrobić, aby moje dziecko zaczęło się uczyć. Zapraszamy do jego obejrzenia na stronie Stowarzyszenia pod linkiem Poradnik szkolny dla rodziców

 

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Dokument zamieszczony pod linkiem Zarządzenie dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 przedstawia, które z dni roku szkolnego 2017/2018 są w naszej szkole dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z terminami zebrań rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie. Dostępny jest pod linkiem Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z instrukcją opisującą sposób pierwszego logowania się do dziennika elektronicznego.  Pierwsze logowanie do dziennika elektronicznego szkoły

 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Prosimy o zapoznanie się ze Szkolnym Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Pełny tekst dokumentu dostępny pod linkiem Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce – na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce – na dzień złożenia wniosku, w
przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. W  odnośniku znajdziecie Państwo treść petycji wraz z uzasadnieniem.