Informacja dla rodziców o dniach wolnych od zajęć lekcyjnych

W związku z egzaminem gimnazjalnym w dniach 18 – 20 kwietnia 2018 r. uczniowie klas I-VII oraz klas II gimnazjum mają dni wolne od zajęć lekcyjnych. Szkoła w tych dniach zapewnia opiekę świetlicową dla chętnych uczniów. Natomiast zgodnie z zarządzeniem dyrektora szkoły kolejnymi dniami wolnymi od zajęć szkolnych są dni od 30 kwietnia do 4 maja 2018 r. W tych dniach szkoła również może zapewnić opiekę świetlicową dla chętnych uczniów . Informację o potrzebie opieki należy zgłosić do wychowawców klas.

 

Ważna informacja dla rodziców na temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i edukacji włączającej

W ramach projektu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnieniem edukacji włączającej” w szkołach i placówkach na terenie woj.świętokrzyskiego zostały utworzone punkty konsultacyjne, których celem jest pomoc rodzicom, nauczycielom w organizowaniu kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szczegółowe informacje na temat powyższych działań znajdują się na stronie Kuratorium Oświaty w Kielcach w zakładce Szkoły i organy prowadzące pod hasłem „Edukacja włączająca”: https://kuratorium.kielce.pl/pl/szkoly-i-organy-prowadzace/edukacja-wlaczajaca/

 

Zarządzenie wójta Gminy Pacanów w sprawie rekrutacji do publicznych szkół i przedszkoli

W niniejszym pliku  znajduje się Zarządzenie Wójta Gminy Pacanów w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej w publicznych szkołach podstawowych oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pacanów.

 

Przekaż 1% podatku na rzecz naszej szkoły

Zachęcamy wszystkich rodziców dzieci, uczęszczających do naszej szkoły, a także osoby sprzyjające naszej placówce oświatowej do przekazania 1% podatku na rzecz naszej szkoły. Poniżej zamieszczamy wizytówkę ze szczegółowymi danymi KRS i celu szczegółowego dotyczącymi wypełnienia odpowiednich rubryk formularza PIT-37 pozwalający na łatwe rozliczenie formularza PIT, tak aby pieniądze trafiły do naszej szkoły.

 

Poradnik szkolny dla rodziców

Stowarzyszenie i Fundacja Rzecznik Praw Rodziców opracowało Poradnik szkolny, w którym można dowiedzieć się o wielu ciekawych informacji, przeznaczonych właśnie dla rodziców uczniów, na przykład, co zrobić, aby moje dziecko zaczęło się uczyć. Zapraszamy do jego obejrzenia na stronie Stowarzyszenia pod linkiem Poradnik szkolny dla rodziców

 

Zarządzenie dyrektora Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Dokument zamieszczony pod linkiem Zarządzenie dyrektora w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018 przedstawia, które z dni roku szkolnego 2017/2018 są w naszej szkole dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Prosimy o zapoznanie się z terminami zebrań rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Pacanowie. Dostępny jest pod linkiem Harmonogram zebrań rodziców w roku szkolnym 2017/2018

 

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika elektronicznego

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z instrukcją opisującą sposób pierwszego logowania się do dziennika elektronicznego.  Pierwsze logowanie do dziennika elektronicznego szkoły

 

Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych

Prosimy o zapoznanie się ze Szkolnym Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Pełny tekst dokumentu dostępny pod linkiem Szkolny regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce – na dzień złożenia wniosku, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach

Petycja o dokonanie wewnętrznej analizy stanu faktycznego, panującego w jednostce – na dzień złożenia wniosku, w
przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach. W  odnośniku znajdziecie Państwo treść petycji wraz z uzasadnieniem.