Załatwianie spraw

Informacja dla rodziców  Informujemy, że od 01.09.2020 r. nastąpi zmiana w trybie przyjmowania interesantów przez dyrektora i w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Pacanowie. Wszelkie sprawy, które  nie wymagają przyjścia do szkoły, należy...

Procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie szkoły od 1 września 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie z dnia 21.08.2020r. w wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie...

Zarządzenie nr 09/2020

Pacanów, 28.05.2020r. Zarządzenie nr 09/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Pacanowie w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dnia 28.05.2020r. Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo...
Skip to content